تعبیر_خواب_دندان

تعبیر خواب دندان

خواب دندان از آن دست خوابهایی  است که خیلی باعث ترس و نگرانی افراد می‌شود؛ آن هم به دلیل تعبیرهایی نابجایی که در کتاب‌های بازاری شده و به از دست دادن عزیز تعبیرکرده‌اند.

اصلی‌ترین تکنیک کشف معنای  نماد، تاویل نماد به  معنای ذاتی و عام آن است. درندگان دندان دارند، چرندگان. حیوانات زمانی که از دندان استفاده می‌کنند به وسیله آن طعمه را صید می‌کنند، با دندان طعمه را می‌‌گیرند، غذا را تحت تصرف خود در می‌آورند. دندان نماد چیرگی، تسلط و در اختیار داشتن است.

 

تعبیر خواب دندان  شکسته

فرد می‌بیند دندانش شکسته، یعنی جایگاه یا موقعیت او به مخاطره افتاده است. برای  مثال، احتمال اخراج یا از دست دادن پست مدیریت است یا رابطه زناشویی گرفتار چالش شده است. بنابراین، خواب نقصانی را نشان  می‌دهد که باید به فکر راه حل بود.

 

تعبیر خواب دندان شکسته در کف دست

فرد می‌بیند دندان شکسته‌اش در کف دست افتاده است. دست نماد عملکرد است. در وجه بیان مسئله، رویا نشان می‌دهد عملکرد فرد موجب وضعیت نامطلوب جاری است. این دست توست  که موجب شکستی موقعیت شده است؛ اما در وجه حل مسئله، راهکار را نیز در کنش فرد می‌بیند. باید با اصلاح رفتار شرایط را بهبود دهید.

 

تعبیر خواب دندان افتاده

فرد می‌بیند کل دندان افتاده است. داستان چیست؟  و چکار باید کرد؟ اگر صحنه رویا روی افتادن دندان فیکس شده باشد، بیانگر موقعیت از کف رفته است. شخصی  که چنین رویایی دیده، همچنان در تقلا برای حفظ چیزی است  که دیگر منطقا راه احیاء آن نیست. بنابراین، استرسی  که بر خود و شاید اطرافیان تحمیل می‌‌کند و تلاشی  که دارد، بی‌سرانجام باشد و اشاره رویا پذیرش فقدان و کنار آمدن با وضعیت است.

 

تعبیر خواب با دندان شکسته در جستجوی پزشک

فرد در رویا می‌بیند، دندان  شکسته در دستش افتاده و دنبال پزشک می‌گردد. پزشک، بیمارستان،‌ درمانگاه، مطب این‌ها همه نماد روش درست حل مسئله  است. زمانی  که به مشکلمان به عنوان یک مسئله نگاه کنیم، می‌توانیم آن را حل کنیم.

فردی که چنین رویایی دیده، از  آن تیپ آدم‌هایی است که در چالش‌ها به دنبال راهکار منطقی هستند. شما می‌توانید بپرسید، اگر این ویژگی را دارد پس چرا باید چنین رویایی را ببیند؟ چرا باید رویا به بازخوانی ویژگی مثبت رویابین بپردازد؟ پاسخ کاملا عملگرایانه است: زیرادر مسئله خاصی که گرفتار شده، این ویژگی سازنده را گم کرده است. رویا می‌آید تاکید می‌کند، می‌گوید چرا راه را گم کرده‌ای؟ از همان  ویژگی صحیح استفاده کن و به دنبال راه کار منطقی مسئله بگرد.

 

تعبیر خواب ریزش دندان‌های شکسته

فردی می‌بیند دندان‌های شکسته زیادی از دهانش می‌ریزد. این فرد در پست‌ها، موقعیت‌ها و نقش‌هایی که جایگاه قدرت اوست، گرفتار واپاشی شده است.. زمانی که شکست‌ها زیاد است، نشان می‌دهد یک جایی از  عملکرد خود فرد مشکل دارد. چنین فردی باید به سبک و روش رفتار خود رجوع کند و نقص را آنجا ببیند. به بدشانسی و ناملایمات روزگار و این جور چیزها تعبیر نکند، به بی‌انصافی  دیگران آن را  نچسباند. در بیرون از خود مشکل را نبیند. ریشه مشکل در درون خود اوست.

 

تعبیر خواب کاشتن دندان‌های  شکسته

فرد می‌آید جلوی بانک و دندان‌های  شکسته‌ را چال می‌‌کند. بانک محلی است  که ما در آن سپرده‌هایمان  را می‌گذاریم. سرمایه‌گذاری می‌کنیم. این فرد مانند کسی که گیاهی را می‌کارد،‌ دندان‌های شکسته را چال می‌کند؛ یعنی دل در سودای چیزی بسته که تهی است. زمان و زندگی را وقف امری کرده که باطل است و به فرجام  نمی‌رسد

شما می‌بینید شخص خواستگاری داشته  که از دست رفته و این شخص همچنان همان سنگ و همان بنا را در ذهن خود حفظ می‌کند و دنبال جان بخشیدن به همان موقعیت می‌رود و خودش را به این  در و آن در می‌زند تا امری مرده زنده شود. طبعا، راهش این نیست. سرمایه‌‌گذاری‌ باید منطقی و در مسیری باشد که چشم‌ا نداز بازگشت سرمایه در آن وجود داشته باشد.

روایت چنین فردی مشت به دیوار کوفتن است.

 

زمانی که خواب دندان را می‌بینید،‌ متوجه باشید معنای آن چیست. این توجه نداشتن می‌تواند آدم را گمراه کند و بعد آن تعبیرهای سنتی هم می‌توانند ویرانگر باشند و باعث تشویش و دلنگرانی نادرست شوند. همه ما در زندگی خواب دندان را دیده‌ایم، و معمولا هیچ کدام از عزیزانمان را از دست ندادیم. البته یکی از معانی حاشیه‌ای و ضمنی افتادن دندان می‌تواند چنین چیزی باشد. چون دندان پایگاه  و موقعیت است. من نیز یک نوه هستم. موقعیت نوه بودنم را از دست می‌دهم، چون مادر بزرگم فوت کرده است. ولی معنای دندان به هر  نوع موقعیتی مربوط می‌شود و راه منطقی حل مسئله را نشان  می‌دهد.