تعبیر خواب عمامه هندی

مرجان :

خواب دیدم در مکانی هستم که تاکنون ندیده ام. فقط انتهای آنجا که دوستم ایستاده بود رو به بیرون سر تاسر پنجره بود، مثل رو به حیاط.

‌دوست هم دانشگاهی ام (فرزانه) نامزد شوراها شده بود.

یکی دیگر از هم دانشگاهی هایم(نفیسه)،  مبلغ فرزانه بود. ایستاده بود و از نیمرخ دیدمش. لبخند به لب داشت. سرش مثل هندی ها عمامه بسته بود. پارچه اش سورمه ای بود و گلهای رنگی ریز داشت.

تقریبا رو به شب بود و من میخواستم برگردم خانه.

فرزانه یک کوله پشتی و یک بادکنک قلبی شکل که روش نقش یک خرس کارتونی بود به من داد. انگار اینها هدایای تبلیغاتی بود.

کوله پشتی جنس سبکی داشت. شاید یه جورایی فانتزی بود. باد بادکنک رو خالی کردم. که واسه بردن راحت باشه. فکر کردم اینا رو بدم به برادرزاده سه ساله ام. کوله پشتی هم خیلی دوست داره. منتهی دیدم کوله پشتی واسش بزرگه.

 

چکیده خواب:

هنگامی که قصد داریم خودمان یا دیگران را برای رسیدن به یک هدف بر بیانگیزیم نیازمند به یک سری فاکتورها داریم:

یک- باید چشم انداز داشته باشیم (ایستادن کنار پنجره های زیاد)

دو- باید روحیه ای مثبت اندیش داشته باشیم (لبخند نفیسه و بادکنک قلبی شکل)

سه- باید استوار و مصمم باشیم (عمامه سورمه ای)

چهار- باید جنگجو باشیم (نقش خرس روی بادکنک)

پنج- باید توانایی حمل مسئولیت را داشته باشیم (کوله پشتی)

نکته: زمانی که مرجان با دوستش تماس گرفت، متوجه شد که فرزانه حقیقتا کاندید تایید صلاحیت شده شورا بود که به نفع لیست امید انصراف داده بود.

 

مشروح تحلیل :