تعبیر_خواب-رابطه-جنسی

تعبیر خواب قهر کردن

مهسا:

تقریبا دو هفته ای هست با همسرم قهریم. نمیدونم درگیریه فکرى بوده و دلتنگى که این خوابو دیدم؟!

خواب دیدم با همسرم رابطه جنسى داریم و ایشون خیییلى عرق کرده بدنش و خیش شده

بعدش یادم نیست چه اتفاقاتى افتادولى یادمه که خوشایند نبودن

بعد یهو خودمو دیدم که تو ماشین شوهرم نشستم شوهرمم قسمت راننده نشسته یهو دستشو میکشه روى لپم،فکر میکنم!یا لپمو یه ذره میکشه یه حالت خوبى نگاهم میکنه میکه دیگه قهر نکنى

انقد این قسمت خوابم که تو ماشین بودیم برام واقعى بود و دلچسب که خدا میدونه

ممنون میشم زودتر برام تعبیر کنین

چون واقعا بى قرارم…

 

تعبیر خواب :

 

پاسخ مهسا:

ممنون خیلی تاثیر گذار بود.

متوجه خیلی چیزها شدم.