تعبیر خواب نوزاد پسر

سهیلا :

خواب دیدم که یه نوزاد پسر به دنیا اوردم و اولین باره دارم بهش شیر میدم. خیلی خوشحال بودم و لحظه خارج شدن شیر رو احساس کردم ، از سینه راستم شیر زیادی میومد و میخواستم از اون یکی طرفم شیر بدم که نشد. در واقع، می دونستم برای بچه کافیه ولی برای خودم سنگینی داخل سینه رو احساس می کردم و دوست داشتم از اون طرف هم شیر بدم.

 

خلاصه تحلیل :

هنگامی که در یک رابطه در محبت کردن زیاده روی می کنیم، ارکان آن رابطه را به سمت تخریب پیش می بریم.

 

مشروح تحلیل :