تعبیر_خواب_عروسی

تعبیر خواب عروسی

عروسی مانند بهار می‌ماند و‌ خبر از آمدن فصل جدیدی برای شکفتن و از نو شروع کردن می‌دهد. تفاوت عروسی با بهار مسئولیتی است که زوج می‌پذیرند تا بر  مبنای آن، در خوب و بد زندگی کنار هم باشند. عروسی نماد پذیرش مسئولیت در شروعی دوباره است.

فردی که ببیند جلوی پای عروس به جای گوسفند قصد ذبح ماهی را دارند، درگیر چالش استقلال شخصیت است. فشارهای اجتماعی از طرف خانواده یا محیط، عرصه را بر او تنگ می‌کنند تا رفتاری سرسپارانه داشته باشد. گام نهادن در چنین مسیری به معنای زندگی شرطی و دنباله روی از تمایلات دیگران است. (تعبیر خواب ماهی را ببینید.) راه حل خواب، توجه داشتن به حقوق شخصی و جایگاه نیازهای خود در وضعیت پیش آینده است.

 

لباس عروس

لباس عروس سفید به تن داشتن، نمایشگر وضعیتی است که فرد تصور می‌کند برای روبرو شدن با شرایط جدید آمادگی دارد ، اما واقع قضیه این است که یک ناظر حرفه‌ای و بی‌طرف می‌تواند فقدان آمادگی درونی را در او تشخیص دهد. چنین شخصی لازم است به نحو مشهود (رنگ سفید) به آگاهی عملی نسبت به شرایط برسد تا برای برخوردی متعهدانه آمادگی یابد. اجازه دهید مثالی بزنم. فرد تصمیم گرفته برای کنکور آماده شود، خود را هم بسیار آماده و حی و حاضر نشان می‌دهد‌ اما نمایش این تصمیم کافی نیست. همگام با آن، رویابین باید تعهد عملی برای وقت گذاشتن و رها کردن بسیاری از سرگرمی‌های روزانه را داشته باشد. حرکت در یک مسیر جدید نیازمند تعهد مسئولانه است.

 

ازدواج با برادر

رویابینی می‌گوید، خواب دیدم لباس عروسی به تن دارم و با خواهر داماد میرقصم. بعد پرسیدم: داماد کجاست؟ گفتند: داماد مرده است. داماد برادرم بود؟!

این خانم تا زمانی که هوا بهاری است، بسیار خوب است؛ اما در زمستان چطور؟ معضل چنین شخصی این است که در فضای زندگی تاب روبرو شدن با مشکلات را ندارد. او قادر نیست سطح مثبت انرژی را در طوفان حوادث حفظ کند. در حالی که دنیای واقعی بی‌رحم و نیازمند روحیه‌ای سرسخت است. راهکاری که رویا نشان می‌دهد، داشتن تعهد برای حفظ آمادگی روحی است، به گونه‌ای که مشکلات یا فقدان‌ها نتوانند باعث کج شدن روح او شوند.

سوال  اینجاست که چرا برادر در جایگاه داماد بوده است. برادر در  حقیقت همان آنیموس یا وجه مذکر شخصیت رویابین است که دچار مشکل می باشد. انسان برای حفظ روحیه در شرایط توفانی و برای سکانداری کشتی زندگی در ناملایمات نیازمند وجه مذکر مقتدر و با ثبات است. خواب از نماد برادر رویابین استفاده کرده تا رویابین روحیه ضعیف برادر خود را به خاطر آورد و درک کنند مشکلی که دارد ریشه تربیتی داشته، برآمده از فرهنگ خانوادگی است و می‌توان با تغییر نگرش طرح دیگری افکند.