تعبیر خواب مار زرد رنگ

درنا :

خواهرم خواب دیده دو عدد مار خریدم آوردم منزل یکی زرد و کوتاه یکی هم بلند و سفید. هرچی هم خواهرم میگه این چه کاریه چرا مار خریدی اهمیتی نمیدم.

مارها انگار تربیت شدن و اصلن حالت خزنده ندارن و ایستاده اند و  بهشون دستور که میدی برید کنار، انجام می دهند.

از من حرف شنوی دارند و دنبالم راه میرن و  دستور من رو گوش میدن.

از درب ورود همراه من میان داخل خونه و  پشت سرم هم میرن داخل اتاق خواب.

مامانم هم خونه هست ناراحته که مار آوردم ولی سکوت میکنه.

 

خلاصه تحلیل :

انسان نباید فقط به برآورده شدن خواستها و نیازهای خود بیاندیشید، دیگرانی نیز هستند که شاید سکوت کنند، اما در دلشان نارضایتی بزرگی نسبت به رفتار ما شکل می گیرد که تبعات آن بدون تردید، ناگوار خواهد بود.

 

مشروح تحلیل :