تعبیر_خواب_ماهی

تعبیر خواب ماهی

ماهی امکان رفتن به هر نقطه از فضای زندگی را دارد. با بدنی انعطاف‌پذیر و باله‌هایی به خوبی طراحی شده، تغییر  مسیر  می‌دهد و اطراف را جستجو می‌کند. در تحلیل داستانی خواب، نماد ماهی به تجربه معنا می‌شود.

آیا می‌دانیم در حال تجربه کردن چه چیزی هستیم؟ در داستان موسی و فرد روشن‌بین، ماهی زنده شده، راه دریا را در پیش می‌گیرد و می‌رود. آیا موسی پیش از تلاش برای شاگردی مرد، در این معنا تامل کرد: زنده شدن ماهی و راهی که به سوی دریا در پیش گرفت، به هدایت الهی بود. درست مانند این دانای روشن‌بین که آنچه تجربه می‌کند به خواست الهی است. معجزه‌ای که درحق او  روا شده؛ و قرار  نیست هر انسانی- ولو موسی- بهره‌مند از آن شود.

 

ماهی بزرگ بر فراز سرسره

این رویای صادقه را سال‌ها پیش دیدم،‌زمانی که قصد انتخاب مهمی را داشتم. رویای صادقه واقعیت امر را افشا می‌کند. سرسره فراز و فرودی بود که در آن شادمانی است؛ اما در پس  سرخوشی، انسان  به نقطه نخست باز  می‌گردد. مزیت رویای صادقه این است که اطلاعات سرراست و معتبر ارائه می‌دهد تا در فرآیند تصمیم‌‌گیری بتوانیم  گزینه سلامت را انتخاب کنیم. مسیری که برای زندگی‌ام به آن  می‌اندیشیدم، لذت‌بخش و سرخوشی آور بود،‌ اما مرا در جای خود نگه می‌داشت و در پرتو آن  شکوفایی و رشدی برایم متصور نبود. این چنین دریافتی چشمانم را گشود تا منافع کوتاه مدت را نادیده بگیرم و صرف‌نظر‌کنم.

 

ماهی از جلوی پای عروس گریخت

فردی خواب دیده بود جلوی عروس به جای گوسفند می‌خواستند ماهی بکشند. ماهی از دست فردی که قصد این کار را داشت، لیز خورد و فرار کرد.

خواب معمولی به شناخت فرد از  گره‌های شخصیت کمک می‌کند. هدف خواب معمولی هدایت بشر در مسیر خودشکوفایی است.  در رویای بالا،‌ همین قاعده جاریست.. ماهی تجاربی را نشان می‌دهد که بخش زنانه فرد حق دارد آن‌ها را به دست آورد. در حقیقت، ماهی غرایز و نهاد انسان است. هنگامی  که جلوی پای عروس نهاد فرد را می‌خواهند مانند گوسفند ذبح کنند،‌ یعنی فرهنگ محیط خواستار سرسپاری زن و فروکشتن خواست‌ها و آرزوهای اوست تا خدمتکار گوش به فرمانی برای خانه مرد باشد.

این رویا به نحو ترسناکی نمایان  می‌‌کند، سرکوبی غرایز و احساسات زنانه می‌تواند باعث گریز آن‌ها شود تا از دسترس خارج شده و در اعماق ناخودآگاه پنهان شوند. در نتیجه، شخص نیازهای طبیعی خود را پنهان  می‌کند و گرفتار روان‌رنجوری و دردهای عمیق روحی  می‌شود. فرهنگ مردانه این چنین با بی‌رحمی روح زن را سلاخی می‌کند.

 

تعبیر نماد (معنای دقیق):