تعبیر_خواب_مرگ

تعبیر خواب مرده

یکی از نمادهای خواب که می‌تواند باعث نگرانی جدی رویابین شود، نماد مرگ یا مرده است. این که فرد در خواب ببیند خود یا یکی از اطرافیان مرده است، می‌تواند شدیدا استرس‌زا باشد. زمانی که در رویا یکی از عزیزان مرده‌مان را ببینیم که حالت ناراحتی دارد یا اضطراب دارد یا در وضعیت ناخوشایندی است یا از ما چیزی می‌خواهد،‌ ما را مورد انتقاد قرار می‌دهد، باعث می‌شود دلواپس شویم.  آیا مرده نیازی دارد که باید این سو برآورده کنیم تا در آن سو به آرامش برسد؟ آیا گرفتار  کم و کسری در رابطه با او شده‌ایم؟ این نوع برداشت‌ها و طرز تلقی‌ها چون اساس قضیه را درک نکرده‌ایم، کلا مبتنی بر حدس و گمان است. جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.

باید ببینیم خواب حامل چه پیامی است. کلید اصلی تحلیل رویا این است که بداینم هدف خواب‌های  معمولی کمک به  خودشکوفایی فرد و حرکت دادن او در مسیری است که به یک من متعالی برسد. این کلید تحلیل رویاست.

خواب یک مرده را دیدن،‌ خبر از عالم ارواح نمی‌دهد، بلکه مرگ در خواب معمولی نماد قطع و ‌رسیدن به خط پایان است، این که روی دکمه خاموش زده شود و بگویند وقت تمام شد. افراد زمانی که در رویا با نماد مرگ یا مرده روبرو می‌شوند، پیام خواب این است که: دارید یک جایی فرصت سوزی می‌کنید. یک جایی قدر آن موقعیتتان را به درستی نمی‌دانید. بیدار باید بشوید، من دارم چه می‌کنم؟ من با ارتباط زناشویی‌ام با ارتباط با فرزندم، با ارتباط شغلی‌ام چه می‌کنم؟ این درنگ است که خیلی مهم است. توجه به موقعیتی که به خاطر رفتار نادرستمان داریم تباهش می‌کنیم و از دست می‌دهیم.

 

در خواب، خصوصیت نماد بازتاب می‌شود

رویای یکی از اقوام را می‌بینیم که مرده است. این آشنا انسانی بوده که خیلی به اصول توجه داشته و طبق ضوابط منطقی عمل  می‌‌کرده. در نقطه مقابل او، ما در زندگی شخصی آدم بی‌توجهی هستیم. زمانی که در رویا او را ببینیم، قصد رویا الگوبرداری از خصوصیت منضبط و منطقی آن متوفی است. هشدار رویا می‌‌تواند این باشد که چون مراقبت نمی‌کنید و دقت نظر ندارید، موقعیت کاریتان در خطر است. چرا آن شخص را در خواب دیده‌ایم، چون آن ویژگی مورد نظر خواب در او وجود داشته است و چزئی از نمادهایی است که می‌خواهد پیام را در دل خود منتقل کند و به ما برساند.

اگر رویای پدر متوفی‌مان را می‌بینیم، باید ببینیم کدام ویژگی رفتاری را که ارث برده‌ایم، در رویا صدق می‌کند. دو حالت دارد: ‌یا آن ویژگی یک ویژگی بد است که باید رفع شود. یا یک ویژگی خوب است که ما نادیده گرفتیم و باید پررنگ شود.

 

تعبیر خواب من کی می‌میرم؟

فردی در رویا یکی از فامیل‌ها که مرده است را می‌بیند. متوفی ظاهر ناراحتی دارد. رویا بین از او می‌پرسد: من کی می‌میرم؟

این  قاب ساده چه پیامی در خود دارد؟ رویابین می‌گوید من کی می‌میرم. بیان رویابین نمایشگر چالش درونی اوست. رویابین دل نگران زندگی و قدر مطلق داشته‌هاست. دلنگران پیشامد‌ها و اتفاقات ناگواری که ممکن است رخ دهد. آدمی که از آینده می‌ترسد. از فروپاشیدن کاخ آرزوهای خود واهمه دارد.

چرا خواب یک مرده را می‌بیند؟ آن  مرده ویژگی‌اش چیست؟ رویا نشان  می‌دهد، آن مرده ناراحت است؛ یعنی دلنگران است. درست  مثل رویابین، در فکر دلمشغولی‌های زندگی. آدمی  که قدر موقعیتی که دارد، فرصتی  که الان زنده است و می‌تواند زندگی کند را نمی‌داند. نماد مرد در این رویا، معنای کشتن زمان حال را می‌دهد. رویابین گرفتار عارضه از بین بردن اکنون به دلیل ترس از آینده وهم‌آلود است. او در مهمانی در جمع عزیزان است. پس از با جمع بودن باید لذت ببرد. چون فردا شود فکر فردا کنیم.

این ضرب المثل یک جایی درست است و کارکرد درستی دارد. چرا آدم ذهنیات باطلی را در خود شکل دهد و نتواند از موقعیت حال خود بهره لازم را ببرد. به سوال اصلی‌‌ باز گردیم، چرا خواب آن مرده را دیده است؟ به خاطر این که آن  مرده همان خصوصیت ترس از دست دادن را داشته است؛ یعنی زندگی را خراب می‌کرده به خاطر فکر‌ها و دلواپسی‌های بی‌خود.

اما، راه حل چیست؟ پاسخ را می‌توان  از طریق تکنیک درونی ساختن  نمادها به دست آورد. در روان تحلیل‌گری  با سه وجه من، فرا من و نهاد روبرو هستیم. فرد می‌گوید من کی می‌میرم. این مفاهیم را درون ذهن رویابین  که فراخوانی کنیم می‌شود: «باید زمانش برسد که مداخله فرامن (یا همان من) نگران و دلواپس را خاتمه دهم. آن  وجه من باید به پایان برسد که شدیدا نگران است، همه چیز را می‌خواهد مدیریت کند از ترس این  که چه خواهد شد.»

زمانی  که این  وجه مداخله ‌گر فرامن پایان پذیرد، مرگ درمانگرانه برای وجه افراط‌کار فرامن رخ داده و او به رهایی می‌رسد.