نکته_اموزشی_تعبیر_خواب

تعبیر خواب – نکته آموزشی

اولین گام در تحلیل یک صحنه خواب، ارزش گذاری است. اتفاقی که در  رویا می افتد را ارزشگذاری کنید، ببیند: درست است یا غلط؟ اگر درست است، رویابین باید با الگوبرداری آن فرآیند را در بینش خود پیاده سازی  کند. اگر غلط است، رویابین  نیازمند ایجاد الگوی متضاد است.

 

مثال یک

رویابین  دیده با آب رودخانه دارد دو طرف کلیتوریس خود را می شوید.

بسیار خوب، شستن با آب رودخانه عمل سلامتی است- نوعی زدودن و رها شدن را بازنمایی می  کند. بنابراین، رویابین باید همین  کار را در ذهن خود انجام دهد؛  اما این  حرف به چه معناست؟ کلیتوریس حساس ترین بخش زن است و نماد تحریک پذیری محسوب می شود. رودخانه نیز جریان طبیعی زندگی را نشان  می دهد. اتفاقات ریز و درشتی که در زندگی همه ما رخ می دهد. رویا به فرد می گوید در سطح خوبی قرار  گرفته و اکنون زمان آن رسیده تا به حساسیت زدایی در برابر مسائل بپردازد.

به بیان ساده، رویابین تحت تاثیر اخم  کردن ها، بدخلقی ها، مشکلات کم اهمیت محیط کار و… بوده است؛ اما، اکنون در وضعیتی قرار  دارد که می  تواند این نوع حساسیت را از درون خود بشوید و به یک تعادل پایدار دست یابد. شستن دو سوی کلیتوریس نیز یعنی می تواند از دو وجه منطقی و احساسی چنین رهایی را تجربه کند.

 

مثال دو

زن در نزدیک در قرار گرفته و منتظر است که اگر زلزله شدیدی آمد با کودکش بیرون بدود. در همان  حال، زمین لرزه نه چندان شدیدی رخ می دهد.

آیا ماهیت رفتار زن مثبت است؟ گوش بزنگ بودن و دلنگران حوادث بودن قطعا  صحیح نیست. اینجا مهارت ذهنی تحلیلگر است که به او  کمک می کند، ارزش منفی را به این صحنه بدهد. البته ترس از زلزله و نماد دویدن که نماد سراسیمگی است، نشانه های خوبی برای تشخیص ارزش  منفی صحنه هستند.

هدف رویابین حفظ داشته ارزشمند، یعنی کودکش است. به این ترتیب، رویابین نسبت به محیط اثرپذیر بوده و  شخصیتی استرسی را بازنمایی  می  کند. تفاوت او  با رویابین مثال  یک، در شدت اثرپذیری اوست. برای چنین شخصی هر حادثه کوچکی حکم یک آژیر خطر را دارد. وجود او همواره در حالت آماده باش قرار دارد و حفظ این سطح از تحریک پذیری نسبت به مسائل کم  اهمیت زندگی (زلزله های کوچک) می تواند ویرانگر باشد.

چنین  شخصی باید مسیر تغییر الگو را شروع کند. او  در آستانی راهی برای مدیریت  استرس قرار دارد. وضعیت  او  متفاوت با رویابین اول است که چند گام  از او جلوتر بوده و اکنون ظرفیت های لازم برای مدیریت  تحریک پذیری را به دست آورده است.