تعبیر خواب شلوار پاره

بهناز :

چند وقتی هست که مدام خواب پارگی شلوارم رو میبینم…  آخرین خوابم همین دیشب بود که خواب دیدم شلوارم رو شستم. موقع تا کردن متوجه شدم زانوی شلوارم پاره بوده ولی با نخ مشکی دوخته شده که نظرم رو جلب کرد…

 

خلاصه تحلیل :

خوابهای تکراری شما خبر از نقص ها و کاستی هایی دارد که باعث ناکامی تان می شود. خواب آخری که دیده اید راه حل را نشان  می دهد. هنگامیکه شلوار شسته و تا کرده می شود، رفع نقص خود را نشان می دهد. دقیقا، راه حل همینجاست: شما نیازمند به فنگ شویی در محیط زندگی، سلوک و ذهنتان هستید. هنگامی که ورودی بی نقص به مسائل داشته باشید، خود به خود موفقیت در دستان شماست.

 

مشروح تحلیل :