المیرا:

خواب دیدم دو خیابان پایینتر ازخیابان خانه پدریم، مغازه ای هست که کالباس میفروشه، تو اون خیابان چندین زیرگذر و روگذر ساخته بودن که با فاصله بسیارنزدیک ازکنارمغازه ها می گذشتند. زن داداش همسرم بهم گفت اون مغازه، کالباس خوک هم میفروشه، البته به مشتریاش، میتونی بهش بگی مثلا قبلا ازش خریدی که بهت بفروشه ،منم اولش کالباس معمولی خریدم بعدگفتم کالباس خوک هم میخوام،که برام آورد. برش های نازک کالباس رو به خاطر می آورم و نسبتا گرون بود.

 

تحلیل رویا:

خواب شما با خانه پدری شروع می شود. چه چیز خانه پدری مورد نظر رویاست؟ کدام گوشه ذهن شماست که خواب قصد دارد از طریق خانه پدری مشکل آن را نشان دهد؟ به داستان خواب نگاه کنیم، نمادها راز یکدیگر را آشکار می کنند. همیشه همین طور است، نمادهای خواب قصه های هم را بازگو می کنند و این تنها طریق راستین تحلیل رویاست.

خانه پدری نزدیک کالباس فروشی است و خیابان ها نزدیک مغازه ها هستند. گویا در رویای شما همه چیز برای راحت رسیدن و سهل الوصول بودن طراحی شده است. جالب آن که خود کالباس نیز غذایی دلچسب و بی زحمت است. رمز و راز خانه پدری این چنین گشوده می شود: خانه پدری برای شما محل رفاه و در دسترس بودن خواسته هاست. این که درون دلتان هدفها را آسان می طلبید. دوست دارید با کمترین زحمت امور سامان بگیرد و زندگی برایتان ورقه های نازک و خوش طعم کالباس باشد.

اما، آیا شدنی است؟ رسیدن به هدف، حتی ساده ترین اهداف، بدون تلاش و پی گیری میسر نمی شود. چه برسد به این که انسان بخواهد به چیزهای ارزشمند و گرانبها دست بیابد. خواب هوشمندانه چنین نگرش راحتی طلبانه را در نماد خوک به تصویر می کشد. خوابها هوشمندند، آنها از عمیق ترین لایه های ناخودآگاه، جایی که روح بر عرش کبریایی وجود آدمی ماواء گزیده، صادر می شوند. به همین دلیل است که آگاه شدن بر معنای خوابها می تواند چون موجی کوبنده، بر ما فرود آید و آهی اشک آلود از سینه مان خارج کند.

برای شما خوک، معنایی دو لبه دارد. از سویی تمایل ناهمگون دل را نشان می دهد که سودای آن را دارید، همان سان که گاه بزرگسالان از سختی روزگار آرزوی بازگشتن به دوران کودکی و آرامیدن در آغوش مادر را دارند. از سوی دیگر، خوک راه را به شما نشان می دهد: پروا کردن از تمایلات سطحی تا بتوانید به موضعی منطقی دست یابید.

راستی می دانید چرا خیابان را این گونه پر از زیرگذر و پل هوایی می بینید؟ این وجه رویا، هجوم افکار مختلف و سردرگمی شما را در میان شک ها و تردیدها نمایان می کند. با مهار تمایلات نفس (همان آرزوی زیست در رحم مادری)، مسئولانه مسیر زندگی تان را باز تعریف کنید. از کدام راه می توان به بلندی دست یافت و خود ارزشمند درون را شکوفا ساخت؟ آن راه را بیابید و با استقامت در آن گام بگذارید.