لوگوی-تاتر-شهراتابک نادری مدیر مجموعه تئاتر شهر در مورد لوگوی جدیدی که به تازگی به نام تئاتر شهر در تقویم و سربرگ‌های این مجموعه دیده می‌شود، گفت: آرم تئاتر شهر همان آرم است و تغییر نیافته بلکه ما برای مکاتبات اداری خودمان به خصوص مکاتبات خارجی نیاز به یک لوگوی دیگر داشتیم.

وی در پاسخ به اینکه چه نیازی به یک لوگوی دیگر بود؟ بیان کرد: شما نمی‌دانید که در طراحی لوگو وجود شماره ثبت و نمای ساختمان چقدر لازم است. در طراحی مرتضی ممیز برای تئاتر شهر این شماره‌ثبت نبود پس ما آرمی دیگر طراحی کردیم که شماره ثبت نیز در آن نمایان شود.

نادری مورد استفاده لوگوی جدید را در سربرگ‌های تئاتر شهر دانست و در این مورد توضیح داد: ما این لوگوی جدید را در سربرگ‌هایمان برای مکاتبات اداری استفاده خواهیم کرد زیرا در سربرگ نیاز جدی و لازمی به شماره ثبت است.

وی ادامه داد: آرم و لوگوی زنده‌یاد ممیز سرجای خودش است. ما آن را در مرکز طراحی جدید قرار دادیم که مبادا به آن خدشه‌ای وارد شود. در حقیقت ما تغییر لوگو نداشتیم.

نادری در پاسخ به اینکه آیا از این پس تئاتر شهر با دو لوگو کار خود را ادامه خواهد داد یا خیر؟ گفت: خیر ما در لوگو دست نبردیم. تنها یک سری چیزهای جدیدی به آن اضافه کردیم که هم زیباتر شود و هم شماره ثبت تئاتر شهر در آن گنجانده شود. به هرحال وقتی استاد ممیز این طرح را برای تئاتر شهر می‌کشید اینجا مرکز تئاتر کشور نبود بلکه یک ساختمان تازه تاسیس بود.

مدیر تئاتر شهر اضافه کرد: ما سعی داریم که اصالت مجموعه را حفظ کنیم. لوگوی استاد ممیز «برند» ماست و ما آن را حفظ کرده‌‎ایم ولی تفکر مدیریتی من بر این استوار بود که باید شماره ثبت تئاتر شهر به این لوگو اضافه شود و چون دلمان نمی‌‌خواست در این لوگو دست ببریم پس یک سری چیز جدید به آن افزودیم.

نادری در پایان سخنان خود گفت: من طراح نیستم ولی به نظرم با اضافه شدن این موارد جدید به لوگوی تئاتر شهر هم بر غنای آن و هم بر زیبایی آن افزوده شده است.این لوگو سال ۱۳۵۱ توسط ممیز طراحی و اجرا شده است.

منبع:مهر