تعبیر خوابدر طول تاریخ، خواب‌ها همیشه مورد توجه بوده‌اند. ملل گذشته خواب‌ها را بسیار مهم و تامل در آن‌ها را لازمه خردمندی می‌شمردند. آنها باور داشتند خواب‌ها حامل پیام‌های مهمی درباره آینده هستند. یکی از مشهورترین نمونه های روایت شده نیز مربوط به رویای خدیو مصر است که به وسیله یوسف پیامبر تفسیر شد و به کمک آن مصر یکی از سخت‌ترین دوره‌های خشکسالی را پشت سر گذاشت.

آیا خوابها درباره آینده هستند؟ آیا آنها ما را از راز و رمز اتفاقات پیش رو با خبر می کنند؟ از دانش کهن چیزی به دست ما نرسیده است و کتاب های سنتی تعبیر خواب نیز محتوایی علمی و قابل اتکا ارائه نمی دهند. در واقع، فقدان اصول مشخص برای تعبیر نمادها و معنای کل خواب را به یکی از نمادها تقلیل دادن از نواقص مشهود در این دست کتب است.

با ورود بشر به دوران نو، خواب اهمیتش را از دست داد و انعکاس بی معنایی از مسائل روز انگاشته شد. این فروید بود که اهمیت توجه به خواب را دوباره مطرح کرد و پس از او، فرضیات مختلف روانشناسی درباره خواب به ظهور رسید. اریک فروم در کتاب زبان از یاد رفته درباره دیدگاه فروید می‌نویسد:

“از نظر فروید همه رویاها با معنی و بیان کننده تلقی شده و ابراز یا تظاهری از احساسات مهم درونی انسان به شمار می‌روند. فهم رویا با در دست داشتن کلید متناسب امکان‌پذیر خواهد بود و به طور کلی می‌توان تعبیر رویا را شاهراه فهم و درک ضمیر ناآگاه و در نتیجه مهمترین انگیزه‌های رفتار طبیعی و یا غیر طبیعی انسان به شمار آورد.”

امروزه تنها کارهای علمی و روشمندی که پیرامون تفسیر خواب انجام گرفته مربوط به همین تحلیل‌های روانشناختی است.

 

روش تفسیر داستانی:

آیا می توان از زاویه دیگری به خواب نگریست؟ آیا می توان خواب را از چارچوب تحلیل های روانکاوانه رهایی بخشید؟ تفسیر داستانی خواب روشی تکامل یافته در این راستاست. در حالی که تحلیل روانشناسی، خواب را بازتابی از کنش های روانی فرد می شمرد، روش تفسیر داستانی، خواب را بازتابی از ارتباط الهی با فرد می داند. در حالی که تحلیل روانشناسی فایده خواب را شناخت خصوصیات روانی به حساب می آورد، روش تفسیر داستانی، خواب را حامل پیامی برای حل مسئله ای می داند که فرد با آن روبروست. تحلیل روانشناسی تفسیر نماد را وابسته به فرد می خواند، تفسیر داستانی نماد را مستقل از فرد و مبتنی بر ویژگی های ذاتی خود نماد می داند.

با این ملاحظات راه تحلیل روانشناسی و تفسیر داستانی کاملا از هم جداست. در روش تفسیر داستانی، مفسر به تنها چیزی که نیاز دارد، شرح دقیق خواب است و سپس با استفاده از تکنیک های قیاسی و استنباطی معنای نمادها را گشوده و با کشف رابطه منطقی میان معانی به فهم داستان خواب راه می یابد.

داستان خواب بیانگر راه حل مسئله ای است که در برابر فرد قرار گرفته است. فردی که گرفتار چالش های زندگی زناشویی شده، می آموزد حرکت از کدام مسیر پایه های زندگی مشترک او را حفظ می کند، دختر جوانی که درگیر عشق نادرستی شده، با واقعیت امیال جوان هوس باز آشنا می شود، شخصی که حرفه جاری اش به پایان خط رسیده می آموزد که به جای تقلای بیهوده باید شغل جدیدی بجوید، دیگری می آموزد در برابر نیات بد دیگران هوشیار باشد و… خواب حامل پیامی روشن برای رهایی از مسئله ای است که اگر باقی بماند می تواند به معضلی گریبانگیر تبدیل شود.

چند مثال:

خانم جوانی در خواب دیده سقف خانه اش فرو ریخته و هم زمان با آن لانه گنجشکی به زمین می افتد. نمی دانم شما با اثر پروانه ای آشنا هستید یا نه؟! بر مبنای تئوری اثر پروانه ای حرکت بال پروانه در یک سوی کره زمین می تواند باعث وزیدن توفان در سوی دیگر زمین شود. این تئوری برای شرایطی تعریف می شود که تغییرات کوچک یک متغییر می تواند تاثیر شدیدی در سیستم بگذارد. خواب این زن جوان نیز در ارتباط با همین موضوع است. فرو ریختن سقف خانه ای در ارتباط با سقوط لانه کوچک گنجشکی قرار می گیرد. سقف به سرپناه اشاره دارد و گنجشک موجودی پرغوغاست و مشاجرات خرد و کم قدر را نشان می دهد. رویا پیام روشنی دارد: ریشه مشکلات زناشویی زن به پر گویی ها و حرف زدن های بیش از حد او باز می گردد. در حقیقت، زمانی که همسر خسته از کار باز می گردد، زن با زیاد حرف زدن های خود ذهن او را پرآشوب کرده که نتیجه آن تنش ها و بگومگوهای ناخوشایند است. راه حل رویا ساده است: برای حفظ سرپناه و امنیت کانون خانواده جلوی زبانتان را بگیرید.

نمونه دیگر فردی است که در رویا می بیند دندان هایش از نیمه پودر شده و همانند شن از دهان بیرون ریخته است. دندان وسیله ای است که با آن طعمه یا غذا گرفته می شود و شن خاکی نابارور و بی حاصل است. رویا نشان می دهد فرد با فرصتی از دست رفته روبروست که تلاش برای احیاء آن مانند تلاش برای کشت در شنزار غیرمنطقی و نادرست است. او باید به فرصت دیگری بیاندیشد که ارزش پرداختن دارد. این شخص در زمانی که خواب را دیده بود در حال از دست دادن شغل خود بود. سرانجام نیز موقعیت شغلی از دست رفت و او پس از مدت کوتاهی شغلی با موقعیت بهتر به دست آورد. فهم پیام خواب به او کمک می کرد تا ذهن را از تشویش خارج کرده و انرژی خود را برای ساختن فرصت های جدید صرف نماید.