عصبانیت-بددهنیمحبوبه:

سلام ,دو روز پیش خواب دیدم که گیاه های داخل باغچه مان زنده بودن و به صدا حساسیت نشان میدادن ,کسی از من سوالی میکرد و اونها هم به طرف صدا میچرخیدن ,خیلی جالب و بسیار طبیعی بود,منظره بسیار شفاف و من به همه چیز در خواب نزدیک بودم یعنی من خودم را خیلی در خوابم میدیدم خیلی در محیط بودم میفهمیدم که محیطی متفاوت است.در این حال یک غنچه گل سرخ به من نزدیک شد من به اون دمیدم و شبنم روی اون جمع شد,و بعد به خودم گفتم که به اب بیشتر احتیاج دارن و روی گل تف انداختم ,که به سرعت از من دور شد,و چند تا پرنده که در اون نزدیک بودن ,یکیشون به کمکه گل اومد و میخواست که اون هم به من تف بندازه با نوکش که من از خواب بیدار شدم و تا چند لحظه هنوز اون پرنده را نزدیک خودم احساس میکردم .لطفآ در صورت امکان خواب مرا تعبیر بفرمایید .

تفسیر:

مراقب طرز حرف زدن و رفتارتان باشید، زیرا محیط انعکاسی از رفتار ماست.
در حقیقت، صحنه ای که شما دیدید شبیه یک گروه موسیقی است که گل ها نماد گوش های حساس به نواهایی هستند که نواخته می شود. آن صدا که سوال می کرد، لحنی خوشایند داشت و گل ها به سمت آن چرخیده توجه نشان می دادند.
زمانی هم که شما با ملایمت به گل سرخ دمیدید، گل آکنده از حس خوشایند شد؛ اما آنگاه که رفتارتان سهل انگارانه و توهین آمیز بود، کل فضا علیه شما واکنش نشان داد.
دوست خوبم، انسان با ادب و متانت خود در میان دل ها جا باز می کند. اگر می خواهید دیگران به شما جذب شوند، رفتارتان را ستوده و سخنتان را آکنده از لطافت و درایت کنید.