سازگار-زنزهرا:

خواب دیدم که لثه ام شل شده و دندونام لق می زنن. بعد کم کم دندونام شروع کردن به ریختن… همه باهم نمی ریخت، هر دفعه چند تا از دندونام می ریخت. یه سری از دندونام افتاد کف دستم که انداختمشون سطل آشغال. خیلی خیلی تو خواب ناراحت بودم که دندونام می ریزه… حتی تو خواب به این فکر کردم که باید دندون مصنوعی بذارم… به دندون پزشکی رفتم (از اینجا کمی خوابم درهم شد). دندون پزشک گفت عیب نداره، دندون جدید و تازه در میاری و اینجوری خیلی بهتره. تازه دندونایی که قبلا پر کرده بودی جاش دندون تازه در میاد… آخر خوابم کلا همه دندونام ریخته بود و دندون پزشک داشت یه موادی به لثه ام می زد که دندون در بیارم…

تعبیر خواب:

مزیت برتر شما قابلیتتان برای انطباق با شرایط است. برای رسیدن به موفقیت از گفته معروف ناپلون پیروی کنید که: «هر شکست پلی برای پیروزی است.»

تعبیر خواب دندان هایی که می ریزد، فرصت هایی است که از دست می رود. واقعیت زندگی این است که موقعیت های خوب به دلایل مختلف خراب می شود. چه باید کرد؟ ویژگی مثبت شما در همینجا خود را نشان می دهد. دندان های ریخته را به سطل آشغال می ریزید؛ یعنی در شوک از دست رفتن ها اسیر نشده و می پذیرید: بله، بسیار خوب، این هم نشد!

از اینجا به بعد راهکار خواب برای گشوده شدن گره مشکلاتتان خود را نشان می دهد: رفتن پیش دندان پزشک!

تعبیر خواب دندان پزشک راه صحیح حل مشکل است و در رویای شما دندان پزشک همان مسیر جدیدی را گشودن و از نو شروع کردن است. زمانی که تمام تلاش ها به شکست می انجامد، این آدم های بزرگ هستند که کار را از نوع شروع می کنند. دندان های جدیدی که حتی جای دندانهای پر کرده را خواهند گرفت، اشاره به از صفر شروع کردن و همه چیز را از آغاز پی گرفتن است. گاه لازم است طلاق گرفت و به فکر زندگی جدیدی بود، گاه لازم است استعفا دارد و شغل جدیدی یافت، گاه لازم است اعلام آتش بس کرد و از نو همه چیز را ساخت.

دوست خوبم، برای اهدافتان نقطه آغاز جدیدی مشخص کنید و بدانید حفظ امید به آینده و سختکوشی سرانجام قرین موفقیت می شود.

تعبیر نمادها (معنای دقیق) :