healthy teethرضا:

دندان جلوى سمت چپ بالاى من نصفش مصنوعیه نصفش دندون اصلیمه. خواب دیدم وقتى با زبونم پاکش میکردم ازش دو تیکه کوچیک پرید بیرون. فکر کردم دندون مصنوعیم شکسته؛ ولى وقتى تو آینه نگاه کردم سالم سالم بود.

تفسیر:

هنگامی که مستندات با قوت تایید کننده صحت وضعیت هستند، دلواپسی ها را کنار بگذارید. توجه داشته باشید حساسیت بیش از حد خود می تواند مشکل آفرین باشد.

زبان نماد تست کردن و سنجیدن است. هنگامی که با زبان دندان را تمیز می کنید، به معنای وارسی و کنترل وضعیت چیزی است که در اختیار دارید. آیینه نیز واقعیت را همانگونه که هست نشان می دهد. بنابراین، رویا نشان می دهد هنگام بازبینی فرآیندی که اصلاح کرده اید (دندان پر شده سالم) و آن هم تحت شرایطی که مستندات نشان می دهد که امور سامان مناسبی دارد، اجازه ندهید اتفاقات جزئی و حاشیه ای باعث اضطراب بی جا در شما شود. فرض کنید، مدیر یک کارخانه باشید و خط تولیدی را بهینه سازی کرده اید و تولید به خوبی در حال انجام است، آیا با دیدن یکی دو نقص کوچک، دچار دلنگرانی و عدم اعتماد به نفس می شوید؟!

هیچ کاری بدون نقص نیست و ما باید بپذیریم قادر به تضمین کیفیت صدر در صد امور نیستیم. بنابراین، در برابر نواقص جزئی چشم پوشی کنید. گاه حساسیت بیش از حد خود می تواند مشکل ساز شود.