woman_thinkingلیا:

خواب زلزله رویاییه که من هر از چند گاهی می بینم. راستش دفعه آخر این خواب رو وحشتناک تر از دفعات قبل دیدم: زلزله مهیبی آمد و منزل پدرم رو شدیدا تکان داد. من و مادرم و پدرم از خانه زدیم بیرون خیلی های دیگه هم بیرون بودن.

 همین طور که وحشتزده تو خیابون وایستاده بودیم و لرزش ساختمان رو نگاه می کردیم دیدم ساختمان همه اش آوار شد. خیلی ناراحت شدیم نزدیک ساختمان تابلویی زده بودن با محتوای این مطالب که خانه هایی در زمینهای یکی از نواحی شهر ساخته شده و آماده تحویل به مردم است.

پیش خودم گفتم شاید مخصوصا خودشون باعث زلزله شدن که مردم در خانه های جدید سکنی بگیرند. در هر حال دوباره زلزله وحشتناک از سر گرفته شد. من و والدینم فرار می کردیم. جایی رسیدم که کوهی بود که کنارش خط ریلی کشیده شده بود که در حال حرکت بود! اول مادرم و بعد من وارد اون خط ریل شدیم. من موقع راه رفتن پایم میلغزید به سختی خودم رو سرپا نگه داشته بودم.

دوباره زلزله مهیبی آمد و سنگهای بزرگی از کوه کنده می شد و در هوا معلق به سمت ما می آمد. مادرم فوری خودش را کنار کشید و من همچنان محو دیدن آن سنگها بودم که دیدم یکی با سرعت به طرف من می آید. خودم رو با زحمت از روی ریل بیرون کشیدم تا سنگ به من اصابت نکند. سنگها هیچکدام به ما برخورد نکرد.

در این حین، خبر دادن شوهرم که در محل کارش بوده در اثر زلزله آتش سوزی شده و جانش را از دست داده است. خیلی ناراحت شدم. همچنین برادرم زیر آوار مانده بود. من و مادر به ساختمانی وارد شدیم که مردم همه آنجا پناه آورده بودن. چند تا زن روی یک تخت سایه بان دار نشسته بودن انگا روی آن تخت امن باشد. من هم نشستم. مادرم بیرون تخت ماند. به زنها گفتم به مادرم جا بدهند هر طور که بود به مادرم جا دادن. ناگاه پسر جوانی آمد دست یه سر ی از افراد و مادرم رو گفت که ببرد درمان کند. منم دنبالشان دویدم. دیدم مادرم و آنهای دیگر را روی پله ها خوابانده بودن و داشتن تنقیه میکردن. این بود که خیالم راحت شد.

 

تفسیر:

کلیشه ها را کنار بگذارید. در جهان پویا و به سرعت در حال تغییر، اگر به باورهای کهنه اتکا داشته باشید، به زودی در جایگاه بازنده ها خواهید نشست.

صنایع بزرگ خودروسازی آمریکا از رقبای ژاپنی و کره ای خود شکست خوردند، زیرا متوجه تغییرات بازار هدف نبودند و به جای تولید ماشین های ارزان و کم مصرف همچنان بر مسیر گذشته حرکت کردند. بازار تغییر می کند و کسی در این بلوشوی غریب برنده است که سریعتر نبض تغییرات را به دست گیرد و خود را با آن سازگار کند.

فروپاشی خانه، مرگ عناصر قدرت زندگی تان (یعنی همسر و برادر) نمادهای فروپاشی ستون های تزلزل ناپذیر ذهنی شما هستند. تغییر تندباد قدرتمندی است که می تواند هرآنچه صحیح می پنداریم را زیر و رو کند. اما، شما در روبرو شدن با تمام تغییرات حالتی کند دارید. تابلو اعلان خرید خانه را بر مبنای دیدگاه های کلیشه تان تفسیر می کنید، روی ریل دست و پایتان می لرزد و در برابر سنگ هایی که به سمتتان می آید (بر خلاف مادرتان) بسیار کند و با زحمت واکنش نشان می دهید.

دوست عزیز، تشخیص درست و به هنگام تغییرات می تواند منجر به پیروزی شما شود. تنقیه روی راه پله صورت می گیرد. تنقیه یعنی خود را از شر ذهنیات منسوخی که به دیواره اندیشه تان چسبیده اند خلاص کنید و راه پله نماد رشد و تعالی است. اگر می خواهید گام به گام اهدافتان را تحصیل کنید، فکرهای کهنه را رها کرده، شرایط را به خوبی درک کرده و با سرعت خود را با وضعیت های نو سازگار نمایید.