بانک-پولبه گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرده است: بانک‌های ملی، سپه، کارآفرین، اقتصاد نوین و پست بانک به عنوان بانک‌های عامل از امروز بیستم اسفند تا پایان سال موظف به توزیع اسکناس نو است و از هر نوع اسکناس، یکصد برگ در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.
شعب منتخب بانک‌ها در قبال تحویل اسکناس نو، مجاز است فقط معادل وجه را دریافت کند و درخواست وجه بیشتر تخلف محسوب می‌شود.