کروموزومدانشمندان موفق شدند اولین کروموزم مصنوعی جهان را تولید کنند.
به گزارش پایگاه اینترنتی مجله ساینس، محققان برای نخستین بار کروموزم کاملا مصنوعی مخمر را تولید کردند.
اصلاح دی ان ای سال ها است که امکان پذیر بوده است اما این اولین بار است که کل یک کروموزم در آزمایشگاه تولید می شود. این دستاورد گامی مهم در حوزه بیولوژی مصنوعی به شمار می رود و محققان را به توانایی تولید ژنوم کامل مخمر در آزمایشگاه نزدیکتر کرده است.
دانشمندانی که در این تحقیق مشارکت داشته اند، بر این باورند این مسیر آنها را نهایتا قادر می سازد، ریزموجوداتی را به وجود آورند که به تولید داروهای تازه و مواد خام برای غذا و سوخت کمک می کنند.
محققان کروموزم مصنوعی را در سلول های زنده مخمر قرار دادند و مشاهده کردند که سلول ها عملکرد طبیعی خود را حفظ می کنند.
این تحقیق به سرپرستی جف بوک مدیر مرکز پزشکی موسسه سامانه های ژنتیکی دانشگاه نیویورک صورت گرفته است و در آن محققانی از آمریکا، چین، استرالیا، انگلیس و سنگاپور همکاری داشته اند. اولین کروموزم مصنوعی جهان که این گروه آن را تولید کرده است، سین تری (SYN3) نام گرفته است.
این کروموزم از روی کروموزم سوم مخمر ساخته شده است و علت انتخاب آن این بود که این کروموزم در بین شانزده کروموزم این موجود زنده ، از همه کوچکتر است و در عین حال تغییرات ژنتیکی مخمر را کنترل می کند.
دکتر بوک قدم بعدی این گروه بین المللی را تلاش برای تولید کروموزم های بزرگتر مخمر و سرعت بخشیدن به این روند تولید عنوان کرد.

 

 

منبع:واحد مرکزی خبر