کشتی-آزادتیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب شش مدال طلا به عنوان قهرمانی بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت. شاگردان رسول خادم در شرایطی به این عنوان دست یافتند که پیش از اتمام دیدارهای فینال در چهار وزن دوم، قهرمانی خود را مسجل کرده بودند.بیست و هفتمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه در آستانه قزاقستان آغاز شده بود.

 

 

منبع:مهر