قبض-اب-برقمعاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با تشریح میزان افزایش قیمت آب و برق روی قبوض گفت:۵۰ درصد مشترکان کشور در حد الگوی مصرف هستند بنابراین قبض آنها ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان افزایش می یابد و اگر مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکنند افزایش مصرف آنها پلکانی محاسبه می شود.

به گزارش فارس علیرضا دایمی در پاسخ به این سؤال که با افزایش ۲۰ درصدی آب و ۲۴ درصدی قیمت برق چه میزان بر روی قبوض مشترکان اضافه می‌شود گفت: افزایش قیمت آب و برق پلکانی است و افزایش‌ مصرف نیز طبعاً شامل آن افزایش پلکانی می‌شود پس ۵۰ درصد مصرف کنندگانی که در حد الگوی مصرف، از آب و برق استفاده می‌کنند افزایش مبلغ این مشترکان در حد هزار تا ۵ هزار تومان (هم آب و هم برق) است.

مهمترین بخش سخنان دایمی:

-مشترکانی که در طبقات بالای مصرف قرار می‌گیرند اینها شامل این فرمول افزایش پلکانی می‌شوند، پس اگر در مصرف برق مشترکانی که تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند که الگوی فراتر از مصرف یک خانوار در ماه است اینها شامل این قانون می‌شوند و قبوض آنها ماهانه آنها هزار تا ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

-شاید حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مشترکان آب و برق در این طبقه قرار بگیرند یعنی در مصرف کمتر از الگوی مصرف قرار بگیرند و قبوض آنها ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد.

-در حال حاضر مشترکانی هم داریم که حدود ۳ درصد می‌شوند و ماهانه حدود ۶۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند یعنی این مشترکان شامل این افزایش هزار تا ۵ هزار تومانی نمی‌شوند و طبعاً میزان قبوض آنها بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود.

-در هیچ جای دنیا یک مشترک ماهانه ۶۰۰ کیلووات برق مصرف نمی‌کند به طوری که در کشورهای ترکیه ، عراق و افغانستان قیمت واقعی برق از مشترک دریافت می‌شود و برای هر کیلووات ساعت برق از مشترک ۱۰ تا ۲۰ سنت یورو دریافت می‌شود یعنی حدود ۵۰۰ تومان در حالی که در ایران این عدد ۵۳ تومان است.

-در بودجه ۹۲ به ما اختیار داده شده بود که آب و برق را ۳۸ درصد افزایش دهیم بنابراین وقتی قانون بودجه سال ۹۲ صادر شد و آخر خرداد بیرون آمد و دولت تا آمد مستقر شود مهر ماه شد و از آن ماه بی‌وقفه تلاش کردیم و در بهمن ماه این افزایش قیمت‌ها جواب داد.

-جلسات متعددی برگزار کردیم و گزینه‌های زیادی برای افزایش ۳۸ درصدی و ۳۰ درصدی هم داشتیم که در نهایت گزینه‌های افزایش ۲۴ درصدی برق و ۲۰ درصدی قیمت آب تصویب شد.

-الگوی مصرف برای یک خانوار ۴ نفره در بخش آب/ مابه‌التفاوت (از ۱۵۰ تا ۴۰۰ لیتر) را با قیمت تمام شده از مشترک دریافت می کنیم

-الگوی مصرف برای یک خانوار ۴ نفره در بخش آب ماهانه حدود ۱۸ مترمکعب است که با این حساب هر نفر شبانه‌روز می‌تواند ۱۵۰ لیتر استفاده کند اما بعضاً این عدد در شبانه‌روز از ۱۵۰ لیتر به ۴۰۰ لیتر افزایش می‌یابد بنابراین ما باید این مابه‌التفاوت (از ۱۵۰ تا ۴۰۰ لیتر) را با قیمت تمام شده از مشترک دریافت کنیم.

-پس با مصوبه جدید هر مشترکی که تا ۱۵۰ لیتر استفاده می‌کند ما مترمکعبی ماهانه ۳۶۰۰ تومان از او دریافت می‌کنیم بنابراین این مبلغ برای مشترکانی است که الگوی مصرف را رعایت می‌کند.

-حال اگر مشترکی به جای ۱۵۰ لیتر که الگوی مصرف است ۳۰۰ لیتر مصرف کرد آن موقع است که این ۱۵۰ لیتر اضافی را پلکانی محاسبه خواهیم کرد و جزء مصرف کنندگان پرمصرف قرار می‌گیرد.

-یک خانوار ماهانه به طور متوسط باید ۲۰۰ کیلووات ساعت مصرف کند و هر کیلووات ساعت حدود ۱۸ تا ۲۰ تومان می‌شود پس این رقم بالایی نمی‌شود اما اگر مشترک به جای ۲۰۰ کیلووات ساعت مصرف برقش ۵۰۰ کیلووات ساعت می‌شود باید مصرف برق او را پلکانی محاسبه کرد.