مجید:

استاد دانشگاه هستم. در خواب  دیدم در میدان نبردی در جایگاه امام علی (ع) قرار گرفته ام و معاویه در برابر، در حال نبرد تن به تن با من است. در حمله اول معاویه، کمی ترس داشتم ولی احساس کردم که با یک ترفند جنگ با شمشیر می توانم او را نابود کنم. در حمله دوم، شمشیر معاویه در زیر بازو  و کتف چپم گیر کرد. من زخمی نشدم و او دیگر  نمی توانست کاری بکند. دست وی را از زیربغل تا  نیمه کتف شکافتم.
ناگهان قرار شد نبرد را چند لحظه بعد ادامه دهیم. به اتاقی رفتم و بعد مطلع شدم که معاویه نمرده ولی حاضر به ادامه نبرد نیست و به دمشق رفته است.
من نگران هستم چه چیزی در حال رخ دادن است.

 

تفسیر:

انجام کار صحیح را به دلیل خطرات یا کاستی های احتمالی ترک نکنید.

دیدن خواب پیامبران یا ائمه، یعنی باید به ویژگی شاخص آن‌ها اقتدا کرد؛ اما زمانی که خود را در نقش یکی از پیامبران یا امامان می‌‌بینیم، یعنی دارای خصلت برجسته آن فرد هستیم  و باید آن ویژگی را اعتلا دهیم.

امام علی در طول زندگی قیام کننده به حق بود. از خوابیدن به جای پیامبرگرفته تا ده سال جنگ مستمر با مخالفین. بنابراین، نماد عمل  کردن و پایداری در مسیر صحت است. در نقطه مقابل، معاویه نماد منفعت و عافیت طلبی است. جایی که مشقتی احساس کند از آن اجتناب می‌ورزد. بنابراین، رویا به چالش پایداری و عافیت طلبی می  پردازد. پلیسی که به دنبال سررشته قاچاقچیان مواد مخدر است، چه بسا در مسیر تحقیقات با تهدیدهایی مواجه شود. آیا او باید از عمل به وظیفه خود منصرف شود؟

شمشیری  که بر دست چپ شما اثر نمی‌گذارد، به این معناست که فتنه دنیاخواهی قادر نیست احساس شما را مخدوش کرده و نفستان را به دنبال خود بکشد. شمشیر نماد قاطعیت و چپ سوی  احساس را نشان می‌دهد. زمانی که مشکلی سفت و سخت سر راهتان قرار می‌گیرد، آدمی نیستید که کم بیاورید. در واقع، نقطه ضعف شما در احساساتتان نیست. بلکه در فرار معاویه به دمشق متجلی  می‌شود. اگر در جستجوی حق هستید، شمشمیر قاطعیتتان را تا درون کاخ‌‌های دمشق پیش ببرید؛ یعنی مسئله را کاملا حل  کنید و اجازه ندهید خطای ذهن شما را گرفتار رخوت کند. مسائل تا زمانی که به پاسخ نهایی  نرسیم، همچنان باقی و پابرجا هستند.

دوست خوبم، شما روحیه‌ای قوی و ذهن  طراحی دارید (نماد ترفند جنگی)؛ اما مراقبت کنید که این دو کافی نیست. مشکلی  که نیمه و نصفه حل شده باشد، دیر یا زود دوباره سر باز می‌کند. پس مسائل  را ریشه‌ای حل کنید.