Unemploymentرحیم:

بدون اینکه در طول روز بهش فکر کنم، هر چند وقت یکبار خواب می بینم که خانه ما به طور کامل تخریب شده و یا اینکه سست و در شرف تخریبه. از اونجایی که این خواب رو تا به حال چند بار دیدم، نگران هستم که پیام بدی داشته باشه.

 

تفسیر:

از تردید های بی جا و ذهنیت منفی که زندگی تان را به آشوب کشیده فاصله بگیرید.

خانه آرامشی را نشان می دهد که ذهنی مطمئن از آن برخوردار است. اما، هنگامی که رویاهای شما فروپاشی خانه و یا سست شدن بنیان آن را نشان می دهد، یعنی ذهنیت منفی در شما در حال رشد است و با سیاه بینی یا بداندیشی آرامش زندگی تان را دارید از دست می دهید.

دوست خوبم، آدم خوش بین و مثبت اندیش هرچه نداشته باشد، دو چیز دارد: یک- آرامش خاطر؛ دو- جسم و جانی سالم. به راستی فایده تصورات منفی چیست؟ ابتدا آرامشتان را می گیرد و باعث افزایش استرس می شود؛ و سپس مانند خوره به سیستم فیزیولوژیک و روانی شما تواما حمله می کند. در نهایت، شمایید و روحی مشوش و انواع بیماری های جسمی و… به خودتان ظلم نکنید.