ارغوان:
در منزل درخت خرما داشتیم و تقریبا همه از آن استفاده کردیم و میوه خرما میچیدیم. خرماها هم بسیار رسیده و سیاه بودند. تقریبا همه افراد خانواده از میوه های درخت برداشتیم، تا جاییکه گفتند میوه های رسیده تمام شده اما من هنوز داشتم می چیدم و گفتم که هنوز هم هست. یادم است که پدرم خرماهایی رو نشون دادن که گویا خراب شده بودن و به هسته رسیده بودن اما باز هم خوب بنظر میامدن و قابل استفاده.

تفسیر:
سوره / آیه ۹۴: و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم (و ترک کردید آنچه به شما عطا کرده بودیم در پشت سرتان). کلمه کلیدی «ترکتم» به معنای ترک و رها کردن است. در واقع، کسانی که در برابر آیات خدا تکبر ورزیده اند در هنگامه مرگ نعمات الهی را ترک می کنند. در خوابتان، دیگران چیدن خرماها را ترک می کنند، ولی شما همچنان خرماهایی که کمی نقص دارد ولی همچنان به کار می آید را می چینید. دوست خوبم، این خواب نشان می دهد شما باید ویژگی بسیار پسندیده «صرفه جویی و استفاده بهنیه از امکانات» را در خود حفظ و تقویت کنید.
یکی از عادات بد موجود در جامعه، اسراف کاری است که افراد به واسطه تکبر درونی و برای فخر فروشی و خود را متمایز نشان دادن به آن دست می زنند. شما فردی هستید که متوجه این معانی می شوید و خواب به شما تذکر می دهد که نباید چیزی را بی حاصل دور بریزید. خرما میوه ای بسیار مغذی و کمپلکسی از انرژی است. بنابراین، امکاناتی را نشان می دهد که می توان از آن بهره وافری برد. هوشیاریتان را از دست ندهید و تحت بدآموزی های پیرامونتان قرار نگیرید. نعمات الهی را نباید حیف و میل کرد. پس تلاش کنید از هر آنچه دارید به بهترین نحو استفاده کنید.