نگاه-مادیلیلا:

مدتی است که خواب جوانی را می بینم که به هیچ وجه او را نمی شناسم. دو سال پیش خواب دیدم که تو حرم امام رضا با این پسر آشنا شدم . یه سال پیش بازم خوابش رودیدم که تو اتاقم جسدش بود و خودم کفنش کردم!

چند وقت پیشم دیدم یه پسر دارم از همون پسر اما ازش طلاق گرفتم.

کلا خوابای دنباله داره بی سر و ته از این آدم که نمیشناسمش، گیج شدم. کمکم کنید لطفا.

تفسیر:

نگاه شما به زندگی مادیست. سعی کنید ارزش های معنوی را مد نظر قرار دهید تا در آینده گرفتار مشکل نشوید.

آن جوانی که دیده اید در حقیقت خصوصیات اخلاقی همسرتان یا فردی را نشان می دهد که در آینده با او وصلت خواهید کرد. چه خصوصیاتی داشت؟ چگونه آدمی بود؟ رویای اول نشان می دهد که دلیل علاقمندی تان نه معنویت و اخلاق که بعد ظاهر بوده است. در رویای دوم، همان گونه که انسان آشغال سبزی ها را جمع می کند تا دور بریزد، شما در حال کفن کردن جسم بی جان او هستید. گویا هیچ تعلق خاطری به جوان نداشته اید.

در رویای سوم نیز فرزند پسر نماد ثمره نیکی است که وصلت شما داشته اما بی توجه به آن رابطه را گسسته اید.

دوست خوبم، نگاه مادی انسان را به مرتبه حیوانت تنزل می دهد. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی/ چه تفاوت میان نقش دیوار و جهان آدمیت؟

برای آرامش خاطر خودتان، برای رفاهتان و برای خودخواهی هایتان، مبادا بعد معنوی وجودتان را ذبح کنید.