خلوص-نیتکوثر:

سلام. من یه حاجتی دارم. یکبار خواب دیدم کنار خانه خدا هستم و این حاجت را از خدا می خواهم و یکبار خواب دیدم به گنبد امام رضا و جمکران نگاه میکنم و این حاجت را میخواهم. چند شب پیشم خواب دیدم کنار ضریح امام رضا همین حاجت را می خواستم. میشه لطفا تعبیر کنید، برام خیلی مهمه.

تفسیر:

بسیاری مواقع ما چیزهایی را از خدا می خواهیم که در آن خواسته خیری نیست. در دوران موسی، قوم بنی اسرائیل که مائده آسمانی برایشان نازل شده بود، تمنای نخود و لوبیا و عدس را کردند و ما خوب که نگاه کنیم می بینیم از خدا ثروت، راحت طلبی و شهوات دنیا را در لوای ظاهری خود محق بین می طلبیم.

دوست خوبم، هنگامی که گنبد امام رضا را می بینی یا در جوار حرم ایشان نیتت را می طلبی، یعنی امام رضا گواه خواسته تو قرار می گیرد و این شما هستید که باید از خود بپرسید آیا همچون امام آزاده ما، در نیتی که دارید وارستگی از دنیا وجود دارد یا خیر؟ امام هشتم برای ارزش های انسانی به تمام رفاه و منیت های دنیای هارون پشت پا زد. آیا در نیت شما چنین سلوکی دیده می شود؟

در صحنه دیگر جوار خانه خدا نیتتان را بیان کرده اید. در جوار خدا انسان احرام می بندد و خالی می شود از هرچه غیر اوست. این تصویر نیز به وضوح تاکید دارد که آیا در آنچه نیت شماست خلوص معنوی و رهایی از تعلقات دنیایی متجلی هست یا خیر؟

دوست خوبم، ما بسیاری چیزها را از خدا می طلبیم که خیرمان در آن نیست. تعریف می کنند روزی موسی بر کوری بی نوا می گذشت، از حال او دلش به رنج افتاد و از خدا رهایی وی را خواست. خدا خواسته اش را اجابت کرد و بینایی را به کور باز گرداند. روزی موسی بر همان مسیر گذارش افتاد و آن کور بینا شده را یافت که دست بر کمر زده بالای خیل جمعیتی که به قتل رسانده بود، ایستاده است. درک کنیم تنگناهای زندگی چالش های حساب شده ای است که خدا برای ساختن روحمان طراحی کرده است و ما می توانیم در میدان آن مشکلات با رفتار بی نقص راهی روشن به سمت قرب الهی بیابیم. مسائل زندگی را معضل نبینیم.