کفش-قرمزسارا:

سلام سال نو مبارک. لطفا خوابم را تعبیر کنید. خواب دیدم خواستگار چند سال پیشم کفش پاشنه بلند زنانه قرمز پوشیده و خیلی عادی با این مساله برخورد میکنه و به نظر من هم عادیه.

 با توجه به اینکه کفش به همسر تعبیر میشه یعنی ازدواج کرده ؟ یا تعبیر دیگه ای داره؟

تفسیر:

بدترین اتفاقی که برای یک زن ممکن است رخ دهد، این است که زن بودگیش را گم کند. مراقب باشید، زن نیاز به توجه و دیده شدن دارد. نه تنها دیگران بلکه خود نیز باید این بعد زنانه را ببیند و به آن خوراک دهد. هنگامی که زن بودگی گم می شود، تمام حجم زندگی برای او بدل به محنتی بزرگ می گردد. گویا کوزتی است که در دستان بی رحم تناردیده ها گرفتار آمده است.

دوست خوبم، زمانی که برایت عادی باشد که خواستگارت کفش قرمز زنانه به پا کند، یعنی جایگاه جنسیت را از تو دزدیده اند و حال حتی به یاد نمی آوری که چه کسی هستی. این تویی که باید دیده شوی. پس، اجازه نده محیط احساساتت را از تو بگیرد. روی میز کارت گلدان کوچکی بگذار که هر روز تو را به یاد خودت بیاورد. زن با مرد فرق می کند. برای زن همه چیز زندگی حتی پارچه ای که در بازار ورانداز می کند، جان دارند و به او احساس هدیه می دهند. پس، زن باش و کفش های قرمزت را گم نکن. زنی با کفش های قرمز آکنده از شور زندگی است.