خواستگار-پولداررعنا :

آیا به خواستگار پولدار و متدینم پاسخ مثبت دهم؟

 

استخاره :

دوست خوبم، این همه صفت خوب که برشمردید، واجب می کند شما خیلی عاقلانه تر تصمیم بگیرید. زمانی که از سر تا پای خواستگار آدم را جواهر پوشانده باشد و در همان نگاه اول آدم چشمش به شاهزاده ای سوار بر اسب سفید بیافتد، باید هوشیار شود که مبادا پشت آن همه خوبی چیزی غریب پنهان باشد. شیفتگی شما به ظاهر می تواند باعث غفلتتان از باطن شود. بنابراین، اصل اول این است که مبنای تصمیمتان را خرد و عقل قرار دهید.

اما، استخاره شما سوره فتح، آیه ۲۰ آمد: وعده داد شما را خواسته هایی فراوان که به چنگ آرید آنها را…

با دقت و هوشیاری روی این خصیصه خواستگارتان تمرکز کنید: آیا او برای شما فردی دست و دلباز و سخاوتمند هست؟ آیا به شما اجازه می دهد استقلال شخصیت داشته باشید و در تصمیمات مداخله کنید؟ آیا به بعد منطقی شما اجازه حضور و عرض اندام می دهد؟ اگر پاسخ این سوال ها مثبت بود، آن وقت می توانید با خیال راحت به ابراز عشق او پاسخ مثبت دهید و گرنه… خود دانید!