تعلق-دلبستگیس:

سلام صبح بعد از نماز صبح یه مشکلی داشتم خیلی دلم گرفته بودم خیلی دلم می خواست همون ساعت ۶ پاشم برم یه امام زاده ای فقط گریه کنم که خوابم برد. خواب دیدیم با خالم و دختر خالم رفتم حرم امام رضا. من زیاد به حاجت دهی امام رضا اعتقاد نداشتم؛ ولی تو خواب از ته دل پامو که گذاشتم تو حرم از در ورودی حرم تا برسم به نزدیک ضریح همه جارو دست می کشیدم و بوس می کردم. با گریه از ته دل رسیدم نزدیک  ضریح امام جلو نرفتم، از همون چند متری به ضریح مونده نشستم جلو ضریح امام رضا و زیارت نامه اش را خواندم. لطفا خوابم را تعبیر کنید.

تفسیر:

از هر آنچه رنگ تعلق بگیرد آزادم. رهایی تان از دردها را در رفع تعلق ها بجویید. دوست خوبم، میان این همه امام بی دلیل نبود که امام هشتم سر بر خاک ایران نهاد و یادمانش را باقی گذاشت. در فرهنگی که ادعای علویت می کند، بوی تعلق خاطر تا افلاک بلند شده است. دلبستگی به انسان ها، عشق های لیلی و مجنونی و شهوات دنیاخواهی روح بلندمان را در زنجیر اسارت گرفته تا پهلوانانی دربند خویش باشیم.

 تعبیر خواب گریه نماد ناتوانی و تعبیر خواب بوسیدن دلبستگی است؛ اما امام رضا از پس آن دیوارهای شیشه کاری شده و رنگ های درخشان طلایی جلوه ای خالص از عدم وابستگی است. تعبیر خواب امام رضا نفی وابستگی و عدم تعلق خاطر است. آنگاه که شما آن گونه دست می کشید و بر جلوه ظاهر ابراز ارادت می کنید، آنگاه که آن گونه می سوزید، با فاصله از ضریح می نشاندتان تا زیارت بخوانید تا بلکه به دیدار آن من واقعی و پرآرامش امام نائل شوید.

اگر می خواهید آرامش داشته باشید، آرامش را در عدم دلبستگی بیابید. ماتم دنیا را گرفتن و برای خواسته های نفسانی احساس بی طاقتی کردن در شان انسان وارسته نیست. ببینید حاجتتان چقدر بوی وابستگی می دهد؟ سپس چون شمس تبریزی زندگی کنید: در دنیا و فارغ از آن!