خود برتربینی کودکان«من باهوش ترین دانش آموز کلاس هستم.» همه والدین می‌خواهند کودکانشان اعتماد به نفس داشته باشند؛ اما طرز تلقی نادرست کودک از توانایی‌هایش می‌تواند زیان بخش باشد و به روابط اجتماعی او با دیگر دانش‌آموزان صدمه بزند.
در واقع، توانایی تحصیلی زمانی که با تشویق‌های بیش از اندازه و دیگر عوامل روبرو می‌شود، می‌تواند موجب احساس خود برتربینی در کودک شود. در این حالت، او تصور می‌کند در تمام ابعاد شخصیتی از دیگران بالاتر است و همه‌چیز را دست می‌بیند و این اوست که می‌داند در برابر هر مسئله‌ای چگونه باید رفتار کرد.
تحقیقات جدید در دانشگاه استنفورد نشان داده، نتیجه چنین دیدگاهی پیدایش شخصیت غیر منعطف و ضعف در رفتار اجتماعی کودک است. خانم کاترین رنش، دانشمند و پژوهشگر دانشگاه استنفورد، که رهبری تحقیقات اخیر را به عهده داشته می‌گوید: کودکی که توانایی تحصیلی بالایی از خود نشان می‌دهد، ممکن است در شخصیت خود گرفتار این بغرنجی ناگوار شود که فکر کند بسیار باهوش‌تر و دارای ذهن درخشان‌تر و برتر از آن است که بتوان او را با دیدگاهی ارزیابی کرد که دیگران نسبت به او دارند.
مطالعه فوق روی ۳۸۵ دانش‌آموز کلاس هشتم مدارس جنوب شرق آلمان انجام گرفت و نشان داد،‌ دانش‌آموزان خودبرتربین از داشتن روابط صمیمانه با دیگر دانش‌آموزان اجتناب می‌کنند؛ و این نگاه از بالا، به نوبه خود باعث می‌شود دیگر دانش‌آموزان روابط سردی با آن‌ها داشته باشند.
خانم رنش می‌گوید: نکته جالب اینجاست که هرچه دانش‌آموزی نگاه واقعی‌تری به خود داشته باشد،‌ دانش‌آموزان خودبرتر بین بیشتر از او فاصله می‌گیرند.
البته این واقعیت نیز وجود دارد که دیگران رفتار افراد خودبرتربین را چندان توهین به خود تلقی نمی‌کنند،‌ بلکه بیشتر آن را رفتاری ناپسند ارزیابی کرده و سعی می‌کنند از این دست افراد فاصله بگیرند.
خانم رنش اظهار می‌کند که در حال حاضر، مشغول برنامه ریزی برای ادامه پژوهش روی افراد بزرگسال است. ضمنا،‌برای او بسیار جالب است بداند چرا افراد توانایی‌ مانند هوش علمی خود را این چنین مهم دیده و به واسطه آن گرفتار باور‌های خودبرتربینی می‌شوند. به گفته خانم رنش، شاید دلیل آن به تحسین بیش از حد والدین یا معلم‌ها باز گردد.