ارامش-دخترماندانا:

در خواب دیدم که برادرم خون دماغ شده،تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر خواب :

به جای آن که در برابر مشکلی که پیش آمده دست و پایتان را گم کنید، راه حل مسئله را بیابید.
خونریزی بینی مشکل شایعی است که معمولا با فشردن سوراخ های بینی به مدت چند دقیقه برطرف می شود. البته یکی از مشکلات این بیماری استرس شدیدی است که به بیمار وارد می کند. تعبیر خواب خون بنیه و توان است و تعبیر خواب خون دماغ مشکلی است که باید با مهار شدن رفع شود.
بنابراین، پیام خواب حفظ آرامش و دست زدن به اقدام مناسب است. این خواب را چون برای برادرتان دیده اید، نشان می دهد که هر دو شما لازم است کنترل اضطراب داشته باشید و در هنگامی که مشکل غیرمترقبه ای پیش می آید با حفظ آرامش به رفع آن بپردازید.
در مراسم مختلف و از جمله سمینارها بسیار اتفاق می افتد که ناگهان بلندگوها مشکل پیدا می کنند یا اتفاق غیر مترقبه دیگری رخ می دهد. اگر برگزار کنندگان در چنین مواقعی دست و پایشان را گم کنند، همه چیز به هم می خورد؛ اما برگزارکنندگان حرفه ای بدون استرس با موضوع به عنوان امری طبیعی برخورد کرده و در عرض چند دقیقه آن را حل می کنند و همه چیز در مسیر درست خود ادامه پیدا می کند.
بیاموزید، همانند یک برگزار کننده حرفه ای سمینار باشید و در هر وضعیتی با حفظ آرامش به قوه تفکرتان مجال تشخیص و تصمیم گیری درست را بدهید.