عزت-نفسسمانه:

دیشب خواب دیدم ، کسی که بهش علاقه دارم، در حال خفه کردن من هست. (می دونم که اون هم به من علاقه داره و بعید می دونم که همچین اتفاقی بیفته!)
تعبیر این خواب چی می تونه باشه ؟

تفسیر:

به دلیل دلبستگی، به دیگران اجازه می دهید حقوق شما را ضایع و پایمال کنند. دوست خوبم، شما قبل از هر چیز یک انسان مستقل و صاحب حقوق فردی مشخص هستید. پس، نگذارید علاقه یا باوری که به دیگران دارید چشمانتان را کور کند و دربرابر زیاده روی‌هایشان منفعل شوید.

آن فرد نماد دلبستگی است. وقتی آدم به چیزی علاقه داشته باشد، معایب آن را نمی‌بیند. خفه کردن نیز نماد تنگ کردن فضای تنفس و در حقیقت در تنگنا قرار دادن است. مثلا، بسیارند دخترانی که عاشق می‌شوند، ازدواج می‌کنند و همسرشان گام به گام حقوقشان را از آنان سلب می‌کند. اجازه رفتن سر کار را از آنان می‌‌گیرد، خانه نشینشان می‌کند، حق بیرون رفتن با دوستانشان را می‌گیرد، حق دیدار با خانواده را می‌گیرد و زن چون زن است و چون همسر دردانه‌اش را دوست دارد، کوتاه می‌آید و دم نمی‌زند. این دست زنان یادشان رفته قبل از عاشق بودن یا هر چیز دیگری، انسان هستند و عزت نفسی دارند که باید از آن پاسداری کنند.