opportunityسمانه:

خواهرم حدود ۵۰ روز پیش فوت شدن. طی این مدت من چند بار خواب دیدم که زنده شده ولی برای کسی بازگو نکردم. مادرم خواب دیده که بر سر مزار خواهرم به همراه خواهرزادم نشسته بودن که سنگ قبر شروع به لرزیدن می کنه و شکاف برمی داره و خواهرم زنده میشه و از قبر بیرون میاد و از سینه مادرم شیر می خوره .

تفسیر:

از فرصت بهره دادن به کسانی که دوستشان داریم، استفاده کنیم. قدر فرصت‌ها برای بودن، بهره بردن و بهره دادن را بدانیم.

قبر نماد انقطاع و عدم دسترسی است. بنابراین، زمانی که قبر شکافته می‌شود، یعنی فرصتی دوباره پیش می‌آید. شیر دادن نیز نماد نثار کردن است.

این رویا به مادرتان می‌‌گوید، متوجه عزیزانی که پیرامون وی هستند (نماد خواهر زاده) باشد و تا فرصت هست چتر محبتش را بر سر آن‌ها گسترده و وجودشان را از برکت بودنش سیراب کند. آن که مرده، رفته و دستی برای ارتباط با او نیست؛ اما همچنان زندگانی هستند که دلهایشان برایمان می‌تپد، آنان را دریابیم.