خلوص-محبتحمیده:

خواب دیدم یک بچه افغانی را در اتاقی با سنگفرش طلایی رنگ زندانی کرده اند. از بین سوراخ قفل در آن اتاق نور کمی میآمد که به سنگفرش طلایی می خورد و اتاق حالت نیمه روشن پیدا میکرد و بچه نمی ترسید.آن بچه چهره ای شبیه افاغنه داشت یعنی در خواب فکر میکردم افغانیه ولی خوشکل بود و چشمانی آبی رنگ داشت و مظلوم هم بود. یک پسری که نوجوان بود و من در خواب ازش  وحشت داشتم رفت چشمش را گذاشت روی سوراخ قفل و اتاق تاریک شد! و بچه گریه کرد. من در به در دنبال آزاد کردن این دختر بودم که رفتم در مسجد محله که اسمش مسجد النبی است و دیدم آیت الله بهجت اونجا هستند و دارند میرند تشییع جنازه یکی که اسمش «دیبا» بود.

از ایشون خواستم بیایند و مشکلم را حل کنند.ایشون (شاید پس از رفتن به مراسم تشییع جنازه) آمدند در خانه خاله من و من باهاشون هم قدم شدم تا آشپزخانه. ناگهان دیدم دختر بچه مورد نظر بالای یخچال نشانده شده و به من نگاه میکرد و خاله ام گفت دیبا مرده و همه چی حل شد!! یعنی مردن دیبا باعث شده این دختر آزاد شود.

در خواب مرتب فکر میکردم که مادرش مرده یا پدرش تا اینکه بالاخره در خواب به خاطر آوردم دیبا اسم زن است. یک عکسی دیدم که آن زن و شوهرش کنار هم بودند و هر چه به صورت زن نگاه کردم دیدم افغانی نمیتونه باشه و شوهرش را هم پیش فرض میدونستم ایرانیه. متعجب بودم که پس این دختر به کی رفته؟ در همان حالات بودم که به آیت الله بهجت گفتم گویا مشکل حل شده و اگر دیبا نمرده بود من از شما تقاضای حاجت  میکردم. ایشون سری به نشانه تایید تکان دادند و راه را برگشتند که بروند.
در خواب از اینکه دختر آزاد شده بود خیلی خیلی خوشحال شدم و گویا حس کردم این دختر میتونه مال من بشه.
معنای این خواب چیست؟

تعبیر خواب :

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. دوست خوبم، برای این که به خود برسی، باید از خود بگذری. مگر می شود دل گرفتار خودخواهی، تفاخر و منفعت طلبی باشد و آنگاه برای دیگران هم بتپد؟!

تعبیر خواب دختر افغانی و تعبیر خواب زندان و تعبیر خواب دیبا و تعبیر خواب آیت الله بهجت و تعبیر خواب یخچال و تعبیر خواب سنگفرش طلایی

صادق باشیم. دخترک افغانی نماد معصومیتی است که به ناروا گرفتار شده است. افغانی اساسا نماد انسان هایی است که دیگران به آن ها نگاهی پست دارند، درست مثل قوم بنی اسرائیل که فرعونیان آنان را پست و حقیر می شمردند. در همه جوامع این نژادپرستی و خود برتر بینی وجود داشته اما هر زمان شکل و شمایلش فرق می کرده است.

دخترک افغانی در زندان است؛ اما کدام زندان؟ پاسخ را در سنگفرش طلایی و مادری به نام دیبا می توان یافت. سنگفرش طلایی و دیبا هر دو نمادهای اشرافیت و تجملات هستند. وجهی از شخصیت شما که می خواهد گرفتار منیت باشد. جالب است، شما نمی دانید دیبا پدر دخترک است یا مادرش، مدتی درنگ می کنید تا بازشناسید دیبا اسم زن است. بله، در اینجا خواب می خواهد تا قدرت تشخیصتان را به کار گیرید و درک کنید، دیبا می تواند همان حس مادرانه، همان انسانیتی باشد که در وجود شما به اسارت نفس  در آمده است.

اما، بهجت نماد خاک است، کسی که بدون غرور برای دل دیگران قیام می کند. به تشیع جنازه دیبا (بخوانید منیت) می رود و چه ساده چون از او کمک می  خواهید به یاری می شتابد. او قصد ندارد دخترک افغانی را مال خود کند. توجه دارید که؟ دخترک افغانی روی یخچال است. راستی چرا یخچال؟ آیا دخترک افغانی را می توان دیس میوه ای دید که هرگاه میلمان کشید از یخچال تر و تازه بیرون بیاورم و تناول کنیم و هر زمان دلمان را زد، دوباره آنجا محبوسش کنیم تا همچنان برایمان تازه بماند؟

یخچال با زندان چقدر هم منظر هستند! دوست عزیز، از خواب گران خیز! اگر در قلبت محبتی احساس می کنی، آن را فارغ از منیت ها و خودخواهی ها بی دریغ نثار کسانی کن که نیازمند آن هستند. در قلب های بزرگ جایی برای منافع پرحقارت من وجود ندارد.