امید:

هر شب خواب های بد می‌بینم یه شب می‌بینم مورد حمله حیوانات وحشی مانند شیر، گرگ، سگ وحشی  قرار گرفتم یا خواب فرار کردن ازمخمصه یا اینکه در دریا غرق می‌شم ولی خودم رو نجات می ‌دم. راستش به یه نفر علاقمند بودم ولی خانواده‌اش مخالفت می‌کردن. من خودم باعث و بانی این شدم این دختر ازم دور شه با توهین و فحاشی. هرچند شب یه بار میاد به خوابم. پشتبند خواب ، همون خواب هایی که در بالا گفتم نمایان میشه. نمی‌دونم بازم به من علاقه منده یا نه؟ باز آیا میاد سمت من؟

تفسیر:

شما با بازتاب‌های روح روبرو شده‌اید. روحی که گرفتار من بزرگ شده و خودکامه شماست و می‌خواهد تا از غرایز رشد یافته و نا بهنجارتان رها شود.

دوست عزیز، هر کدام از حیواناتی که نام بردید به یکی از رگه‌های منفی شخصیت شما اشاره دارد. شیری که به شما حمله می‌کند، نماد غرور است؛ و آیا زمانی که پاسخ منفی خانواده محبوبتان را شنیدید، غرورتان جریحه‌دار نشد؟ به جای آنکه برای دلی که دوستتان دارد، بجنگید و سعی کنید نظر مساعد آن‌ها را جلب کنید، به خاطر غرورتان پشت پا به همه چیز زدید. اکنون هم مغرورانه نشسته‌اید و منتظرید آن دختر به سوی شما بازگردد.

گرگ نماد خشونت و درشت خویی است و شما بی‌رحمانه با فحاشی و بد و بیراه آن دختر را از خود رانده‌اید. دوست عزیز، بزرگی مرد به وفاداری به عهدش است. اگر دست کسی را در دست گرفتید و به او از عشق گفتید، آیا به نظرتان ساده است، راحت بگویید برو پی کارت! پدران ما زندگی‌شان حرفی بود که از دهانشان خارج می‌شد و عهدی بود که می‌بستند.

سگ نماد ترس و عدم اعتماد به نفس است. در حالی که آکنده از غرورید، اما جسارت راست ایستادن و بر حق پای فشردن را ندارید.

جهنم را با دستان خودتان برای روحتان فراهم کرده‌اید؛ اما روح شما ذاتی نیرومند و رستگاری طلب دارد. غوغایی که گرفتار آن شده‌اید ناشی از جنگ روح شما با نفسانیت است. اگر طالب خیرید، مسیر صحت را پیش بگیرید. ابتدا با آن دختر تماس  گرفته و به دلیل تمام اشتباهاتتان طلب بخشایش کنید. سپس، بکوشید خود را از شر این صفات ناروا رهایی بخشید. نا برده رنج گنج میسر نمی‌شود.