بهترین-دوستبهمن:
من چند شب پیش در خواب دیدم که دختر مورد علاقه ام با دوست صمیمی خودم دوست شدن و با هم دیگر صحبت می کردن . راستش من چند وقت پیش به خواستگاری این دختر رفته بودم که متاسفانه با جواب منفی از سوی خانواده او مواجه شدم .

خواب این دختر را زیاد دیده ام. من دوستش دارم ولی اون فعلا از من فاصله گرفته، نمی دونم چی کار باید بکنم؟

تفسیر:

با مشکلی روبرو هستید. دختری که به خواستگاریش رفته اید، نماد هدفی است که باید نسبت به الزامات آن مسئول باشید. در رویا، دختر آن هدف را نشان می دهد چیزی که می خواهید رخ دهد و حاضرید برایش هزینه کنید و متعهد شوید. اما، در مسیر تحقق آن با مشکل روبرو شده اید. رویا با ظرافت راه رسیدن به هدف را نشانتان می دهد. دختر با صمیمی ترین دوست شما دوست شده و با هم حرف می زنند. دوست یعنی کسی که دلبسته شماست و برایش مهم هستید. تعبیر خواب دوست تعلق خاطر و احساس مسئولیت است و حرف زدن نماد برقرار کردن ارتباط و شناخت نیازهای طرف دیگر است. رویا نشان می دهد، مشکل شما عدم شناخت درست الزامات هدفتان است. اگر دختری را دوست دارید، او واقعا چه خواسته هایی دارد و شما چقدر تلاش کرده اید، نیازها و احساساتش را درک کرده و برای برآوردن آن ها عمل کنید؟ آن دوست شما نماد یک دوست واقعی است. او به حرف های شما توجه نشان داده و سعی می کند خیر و صلاحتان را در نظر بگیرد. شما نیز تلاش کنید در مسیر زندگی همین گونه مسئولانه به پیرامونتان توجه نشان دهید.

این که در خیالتان هدفی مشخص کنید کافی نیست. بیاموزید هر هدفی زمانی دسترس پذیر می شود که شما مقدمات و بایسته های آن را تامین کنید. برای اهدافتان دوستی خوب و مطمئن باشید.