تحقیقات جدید بر روی موش‌های تازه متولد شده نشان می‌دهد، سلول‌های پشتیبان در گوش قادر به تبدیل شدن به سلولهای موی گوش داخلی هستند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پیش از این تصور می‌شد که سلول‌های مو در گوش داخلی در صورت از بین رفتن، قادر به جایگزین شدن نیستند.

تحقیقات قبلی توسط محققان دانشکده پزشکی هاروارد نشان می‌دهد، مهار مسیر سیگنال‌دهی Notch باعث افزایش تفکیک‌پذیری سلول‌های مو و در نتیجه بازیابی شنوایی در موش‌ها می‌شود.

نتایج جدیدترین مطالعه نشان می‌دهد، مسدود کردن مسیر سیگنال‌دهی Notch باعث افزایش شکل‌گیری سلول‌های موی گوش می‌شود، اما نه از سلول‌های باقی مانده، بلکه از سلول‌های پشتیبانی اطراف که بیان کننده پروتئینی موسوم به Lgr5 هستند.

دکتر «آلبرت اج» نویسنده ارشد این مطالعه و از محققان دانشکده پزشکی هاروارد تأکید می‌کند: این یافته که سلول‌های موی گوش داخلی در موش‌های تازه متولد شده قادر به بازسازی خود بخودی هستند، بسیار شگفت‌انگیز است.

دانش جدید در مورد بیان ژنی Lgr5‌ در کنار تحقیقات قبلی می‌تواند به محققان برای طراحی استراتژی‌های بازسازی سلول‌های موی مورد استفاده قرار گیرد.

درصورتیکه نتایج این مطالعه بر روی حیوانات بزرگ‌تر نیز قابل تعمیم باشد، می‌تواند منجر به توسعه روش‌هایی برای تحریک جایگزینی سلول‌های مو و طراحی استراتژی‌های درمانی جدید برای درمان ناشنوایی ناشی از تخریب سلول‌های موی گوش داخلی در انسان شود.