پوکی استخوانبرای درمان پوکی استخوان و رفع کمبود کلسیم در بدن طب سنتی راهکار

 بسیار ساده ای دارد.طول درمان بسته به میزان درگیری ۴۰ الی ۱۲۰ روز

می باشد.

**برای سرد مزاجها:

الف)شبی هفت عدد انجیر را خیس کرده میل کنید.

ب)اگر شدت بیماری بیشتر بود از ترکیب(۵ واحدعسل+۱ واحد پودر پوست

تخم مرغ محلی آب پزشده)شبی یک ق مرباخوری میل شود.

نکته:فقط دقت کنید که پوست تخم مرغ خوب شسته شده باشد.

ج)کاهش جدی سردیها مخصوصا لبنیات وافزایش خوراک گرمیها مثل خرما

زیتون.مویز.ارده.شیره.عسل.بادام درختی و…

 

**برای گرم مزاجها:

الف)شبی(۱ لیوان شیر طبیعی+۱ ق غذاخوری عسل+۱ ق مرباخوری

پودرسنجد) میل شود. 

دقت شود که عموما گرم مزاجهادچارپوکی استخوان نمیشوند مگر در سن

پیری که آنموقع بدن سردشده است.پس حتما درتعیین دقیق مزاج بدن

باید دقت نمود.

نکته بسیارمهم:اکثرکسانیکه پوکی استخوان دارنداز جامعه زنان هستند

وتحلیل طب سنتی درباره این موضوع مزاج سرد خانمها میباشد.پس توصیه

به خوردن لبنیات جهت رفع این معضل فراگیر درجامعه برای همه زنان بسیار 

اشتباه است.چراکه خوردن لبنیات برای کسی که سرد مزاج است عامل  

اصلی ایجاد پوکی استخوان خواهد بود.

منبع: طب برتر