در مراسم سالانه کارنوال صلح، شعور هستی تفکر کلیسای واتیکان را به چالش کشید.

 به گزارش بی.بی.سی، دو کبوتر سفیدی که به نشانه صلح در مراسم مذهبی موسوم به Angelus توسط دو کودک در آسمان واتیکان رها شدند، توسط پرندگان دیگر مورد هجوم قرار گرفتند.

این دو کبوتر سفید صلح پس از اینکه از دستان دو کودک که در کنار پاپ فرانسیس اول ایستاده‌بودند،‌ از بالکن کاخ پاپ رها شدند، ابتدا مورد هجوم یک مرغ دریایی قرار گرفته و کبوتر بی‌نوا در برابر چشمان ده‌ها هزار نفر با تلاش فراوان توانست خود را رها کند. پس از آن کلاغی به کبوتر دوم حمله کرد و درگیری مشابهی میان این دو پرنده درگرفت.

پیام صلح طلبی گرچه فی نفسه زیباست؛ اما آیا با واقعیات زیستی انسان نیز سازگاری دارد؟ در جهان گرگ ها آیا می توان نقش گوسفندی صلح جو را بازی کرد؟

داستان دو کبوتر سفید صلح، نشان می دهد در برابر ظلم چاره ای جز ایستادگی و مبارزه وجود ندارد. آیا زنان یا کارگران جهان بدون مبارزه قادر بودند حقوق خویش را به دست آورند؟

336441_870دو کبوتر نمادی از دو کودک معصومی است که نگاهی دوست به پیرامون دارند.

336440_838

مرغ دریایی نماد خرده ستمگری است که روح پاک را در سایه وجود خویش گرفتار کرده است.

336443_398

خرده ستمگر به گونه ای دیده می شود که مظلوم را به زیر کشیده است.

336442_283عرصه زندگی- جایی که جولانگاه
گرگ هاست و روح پاک انسان در گریزی ابدی بال گشوده است.

336439_220بالهای متقاطع کبوتر نمایی از
رقصنده ای گرفتار شیطان را به نمایش می گذارد.

واقعیت این است که انسان ها برای زیست در دنیای واقعی باید هنر چوپان بودن را بیاموزند و برای آزادگیشان برابر زیاده خواهان بایستند.