مقاومت در برابر حقیقت

عدم_پذیرش_واقعیت

«من نمی خواهم‌های بی‌‌اساس»، «انکارهای تهی» و «من نمی پذیرم‌های احساسی»، فرد را از حرکت در مسیر رفع مشکلات زندگی باز می دارند.

مینا دختر جوان و نان آور خانواده زمانی که مچ پایش شکست، بر خلاف توصیه دکتر حاضر نشد تا کل پا را گچ بگیرد و به اصرار او فقط تا بالای مچ زیر گچ رفت. مینا دو روز بعد هم با همان پای مصدوم سر کار رفت. نتیجه درد بی امانی بود که او را به ستوه آورد و دوره درمان را بسیار طولانی کرد.

در سوره سوره انعام / آیه ۱۴۸نیز اشاره ای صریح شده به کسانی که مسیر صحت را تکذیب می کنند و پندار خود را راه رهایی از مشکلات می پندارند. خداوند می فرماید: «همین گونه تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند. بگوآیا نزد شما دانشى هست که آن را براى ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروى نمى کند و جز دروغ نمى گویید.»

ثمره پیروی از دروغ یا همان پنداره‌های بی اساس بی گمان تجربه طعم تلخ شکست است. کسانی که به واسطه بازداشت‌های روح از مسیر صحت فاصله می گیرند، کسانی که حاضر به پذیرش نظر صاحبان علم نمی شوند و پندار خود را صحیح می پندارند، کسانی که جهل خود را بر علم دیگران ارجح می دانند، هنگامی که در تنور مشکلات می سوزند، کسی جز خود را سزاوار سرزنش ندانند.