مسئولیت+اجتماعیسوگند:

دیشب خواب دیدم که در وسط خیابان و روی یک جو آب دارم مدفوع می کنم و نفخ معدم هم داره اذیتم می کنه؛
در صورتی که هیچکس هم در خیابان بهم توجه ای نمی کنه.

در خواب می فهمم که کارم زشته و شاید کسی چیزی بهم بگه؛ اما آدما حتی از کنارم هم رد می شدن؛ ولی هیچ عکس العملی نشون نمی دان از خودشون.

تفسیر:

به قدرت تشخیص خودتان اعتماد کرده و تلاش کنید بر مبنای یافته های شخصی به اصطلاح عملکردهایتان بپردازید.
متاسفانه فرهنگ جاری جامعه معیوب و افراد مسئولیت اجتماعیشان را گم کرده اند. فاجعه پل مدیریت که خاطرتان هست. شهروندان با افتخار گوشی موبایلهایشان را در آورده و مشغول ثبت جنایت شدند، به جای هر نوع اقدام بازدارنده! مردم از کنار شما با بی تفاوتی رد می شوند در حالی که خودتان می دانید کارتان اشتباه است. آیا این به آن معناست که باید ادامه دهید و همه چیز اوکی است؟ طبعا نه. فرهنگ اجتماعی ایران به یک اکتشاف بزرگ رسیده: رفتار منافقانه، نشاندن فرشته و شیطان در کنار هم. چند سال پیش معتادها شب هنگام و دزدانه به صندوق های کمیته امداد نزدیک می شدند، اکنون در آفتاب روشن و سر چهارراه ها با خیال راحت میله هایشان را برای سرقت پول ها درون صندوق فرو می کنند.
پس، دیگر به آیینه اجتماع نمی توان اعتماد کرد. آیینه خودتان را به دست بگیرید و ببینید کجاهای کارتان خطاست و آن را رفع نمایید و خودتان نیز برخلاف دیگران، آیینه ای شفاف برایشان باشید، بگذارید بدانند، هنگامی که جوی شهر آلوده شود، این زندگی آن هاست که در معرض تهدید قرار گرفته است.

در واقع، نفخ معده به شما آزار می رساند و شاید فقط کمی دیگران را بیازارد؛ اما آلودگی جوی آب زیانی مستقیم برای همان شهروندانی است که بی تفاوت می گذرند. لازم است انسان ها درک کنند، زندگی آدم ها به هم مرتبط است و بی تفاوتی نسبت به عملکرد دیگران می تواند نتیجه منفی برای منافع خودشان داشته باشد.