دید-مثبتاگر شما به یک دانه انگور یک فشار کوچک وارد کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدیهی است که دانه انگور له خواهد شد. اما شما چه چیزی می‌بینید؟ شما فقط ۴چیز را مشاهده خواهید کرد: آب انگور، پالپ انگور، دانه‌های انگور و پوست انگور. چرا؟ زیرا شما با وارد کردن یک فشار کوچک به انگور در حقیقت می‌توانید آنچه انگور از آن تشکیل شده است را ببینید و این موضوع ربطی به کمی و زیادی فشاری که وارد کرده‌اید ندارد بلکه در هر حال چیزهایی را مشاهده خواهید کرد که انگور از آنها تشکیل شده است و مقدار فشار وارد شده، اصلا مهم نیست. این مثال با وجود انسان و فشارهای ذهنی‌اش، دقیقا مشابه است و در مورد انسان نیز صدق می‌کند.

هنگامی که مردم تحت فشار قرار دارند، اغلب کارهایی انجام می‌دهند که اصلا لازم نیست تا به انجام دادن آنها افتخار کنند اما مردم انجام این کارها را با ملامت و سرزنش کردن خالق و آفریننده این فشارها، تصدیق و توجیه می‌کنند. آنها چیزهایی از قبیل:« او مرا عصبانی کرد» یا «کار من باعث استرسم می‌شود» یا «همسرم مرا ناراحت کرده است» را بیان می‌کنند و با اینگونه بهانه‌تراشی‌ها خودشان را مجاب می‌کنند، کارهایی که انجام می‌دهند کاملا صحیح و بجاست.درست مانند انگور شما می‌توانید فقط آنچه را درون‌تان وجود دارد آشکار‌سازید. اگر شما عصبانی شدید، به این دلیل است که بذرها و دانه‌های عصبانیت را حمل می‌کنید و در وجودتان دارید.

بسیاری از مردم بعضی از موارد منفی را در وجودشان حمل می‌کنند .آنها هنگامی که فکر می‌کنند آرام هستند و در آرامش به سر می‌برند، این بسیار آسان است که موارد منفی ذهنشان را به کنترل خود درآورند و به راحتی بر آن مسلط باشند‌ اما هنگامی که کنترل آنها کاهش یابد مسلما فشارهای وارد شده بر آنها افزایش می‌یابد تا جایی که سرانجام آن افکار و موارد منفی آزاد و رها شده و بیرون ریخته می‌شوند. مقدار کمی از فشار‌ها نیز می‌تواند شما را عصبی یا ‌ناراحت کندیا دچار استرس و پریشانی شوید یا شما را افسرده سازد یا احساس شکست و مغلوب شدن به شما ‌دهد و یا صبر و حوصله‌تان را از شما بگیرد . آسان‌تر آن است که از یک حالت منفی بودن خارج شوید و انجام این کار از اهمیت بیشتری برای شما برخوردار است و شما با انجام این کار می‌توانید خودتان را از افکار و موارد منفی که در ذهن‌تان وجود دارد، خلاص کنید و رهایی بخشید.

اولین گام برای اینکه موارد و افکار منفی علت و سبب رویدادها یا چیزهای دیگر در زندگی‌تان نشود ودولت یا خانواده‌تان یا مسئولیت‌ها و وظایف‌تان یا بدشانسی و یا هر چیز ظاهری دیگری را در آن دخالت ندهید، این است که بپذیرید فقط خود شما هستید که در شکل گیری و بروز این افکارهای منفی دخالت دارید و خودتان مقصرید. فقط شما هستید که می‌توانید افکار و موارد منفی را در وجودتان قرار دهید و شما این کار را با انجام دادن آنچه با فکرتان انتخاب می‌کنید و با شکل ظاهری از دنیا که شما انتخاب می‌کنید تا به وجود‌ آید، به وجود می‌آورید.

 

 

منبع:همشهری آنلاین