Aceh-womanسمانه:

با اعضای دیگر خانواده در باتلاقی هستیم. خانواده ام می دیدند که هرچی بیشتر جلو میرن ، بیشتر در باتلاق فرو می روند؛ ولی باز هم می دویدند . من هم به ناچار می رفتم.

تفسیر:

خودآگاهی‌تان را بیشتر کنید و خود را از دلبستگی‌هایی که باعث گرفتار شدنتان می‌شوند، نجات دهید.

برادر بزرگ علی درگیر کارهای خلاف شده بود و تلاش می‌کرد او را هم با خود همراه کند. علی که حاضر به پذیرش این قضایا نبود، به شهرستان و نزد عمویش رفت تا از شرارت‌های برادرش فاصله بگیرد.

فرو رفتن در باتلاق آدم را تباه می‌کند. بنابراین، خانواده نماد رفتار بی‌پروا و مخاطره آمیز است. آیا به خاطر کسی که دوستش داریم و او دچار رفتار نابهنجار شده و قصد تغییر نیز ندارد، ما نیز باید آلوده شویم؟ عقلتان را استوار کنید و رهایی را بجویید.