دو کودک چهار و پنج ساله در روستای نورآباد بخش بوشکان دشتستان که برای بازی وارد محفظه کوچک یخچال یک دستگاه کامیون شده بودند، دچار خفگی شده و جان خود را از دست دادند.
محمدعلی دهقان، رییس اورژانس و فوریت های پزشکی شهرستان دشتستان در گفت وگو با ایرنا درباره این واقعه گفت: دو کودک که خواهر و برادر بودند، عصر یکشنبه هنگام بازی اطراف زمین کشاورزی پدربزرگ خود، وارد محفظه یخچال یک دستگاه کامیون شدند که در محل پارک شده بود.
وی اضافه کرد: پس از ورود کودکان به محفظه یخچال کامیون، در آن از بیرون بسته و زندانی شدند که به علت اکسیژن کم در فضای بسته دچار خفگی شدند.
دهقان ادامه داد: والدین این کودکان که درجست وجوی آنها بوده اند با مراجعه به راننده کامیون که در حال استراحت در باغ بود کامیون را بازبینی کردند و متوجه زندانی شدن این کودکان در محفظه یخچال کامیون شدند. وی بیان کرد: اورژانس ۱۱۵ شهر کلمه، این کودکان را که به علت ۴۵ دقیقه حبس شدن در محفظه کوچک یخچال دچار خفگی شده بودند به درمانگاه بخش بوشکان انتقال داد اما عملیات احیای قلب و دیگر اقدامات پزشکی در این مرکز نیز نتیجه بخش نبود و هر دو کودک جان خود را از دست دادند.