تردید-زنلنا:

خواب دیدم که یکی از دوستانم که مربی یکی از کلاس های هنریم هم هستن، داره بهم میگه که بیا با هم خلوت کنیم و میخاد منو به زور راضی کنه.

به زور منو میبره یه جای خلوت و لباس من رو میزنه بالا و سینه هام رو مک می زنه.
لباس خودش رو می زنه بالا و منو مجبور می کنه که همون کار رو با خودش انجام بدم.
بعد دستش رو می کنه تو شلوارم…

تعبیر خواب :

حریم شخصی تان را بازشناسید و با قاطعیت از آن مراقبت کنید. کیف شما متعلق به شماست. هیچ کس حق ندارد بدون اجازه شما به آن دست بزند.

در رویا، جسمتان نمایشگر حریم خصوصی شماست که چون انفعال از خود نشان می دهید دیگری به خود اجازه می دهد در آن نفوذ کند. رویا با زبانی ساده و گویا مشکلی را که با آن روبرو هستید بر ملا می کند: حقتان پایمال می شود و دیگران ارزش شما را محترم نمی شمرند، زیرا به آنها اجازه چنین کاری را می دهید. تعبیر خواب سینه نثار کردن و عرضه کردن داشته هاست. هنگامی که دیگری به زور سینه شما را مک می زند، یعنی از داشته های شما بهره ناروا می برد.

آدم های زیاده خواه همه جا یافت می شوند. دوستتان وقتی ببیند حواستان نیست، نه تنها حاصل زحمات شما را می رباید، بلکه پشت سر نیز شما را دستمایه تمسخر قرار می دهد. این واقعیت دنیای ماست: ارزشمندیمان را خود ما خلق می کنیم.