مهدی:

خودم را دیدم که ۲ نفر بودم یکی معمولی و دیگری با بدنی کاملا کبود مثل مرده ها . خود معمولی داشت خود کبود شده ام را مورد عمل جنسی قرار می‌داد.

تفسیر:

مشغول کاری هستید که نه تنها سودی عایدتان نمی‌کند، بلکه شما را متضرر نیز  می‌‌کند؛ اما خودتان متوجه این قضایا نبوده و فکر می‌کنید می‌توانید به نتیجه برسید.

لواط  نماد عمل اشتباهی است که فرد خود را محق به انجام آن می‌داند. جسم دوم نماد داشته‌های شما و کبودی آن نماد ضرر و زیانی است که می‌بینید. اجازه دهید مثالی بزنم. فردی که بدون داشتن استعداد و شرایط لازم بخواهد در رشته‌ای موفق شود و وقت، سرمایه و زندگی‌اش را برای آن آرزوی باطل خرج می‌‌کند. نتیجه کاملا مشخص است:  او به نحو  اندوه‌باری خواهد باخت.

دوست خوبم، هوشیار شوید، با زندگی‌تان چه می‌‌کنید؟ شواهد عقلی به صراحت اشتباه بودن هدفی که انتخاب کرده‌اید یا راهی که در پیش گرفته‌اید افشا می‌کنند. واقعیت را بپذیرید و زندگی‌تان را بر مسیر  درست  و واقع‌بینانه قرار دهید.