محمود:

من به دختری علاقه مند شده بودم. مرزها رو کاملا رعایت می‌کردیم. هر چند روز یک بار همدیگه رو می دیدیم و شدیدا هم به هم علاقه مند بودیم. بعد از چند ماه “مجبور” به جدایی شدیم ، چند وقتی هست که از هم جدا شدیم ( شاید دو هفته ).
در طول دوره ای که با هم بودیم ، من ۲ بار خواب دیدم با این دختر توی یک خونه نزدیکی می کنم. هر دو بار تقریبا یک جور بود. جزئیات کاملی از محیط یادم نیست؛اما توی یک اتاق روی یک تخت که آشنا هم نبود رابطه داشتیم و هر دو راضی بودیم.
بعد از جداییمون خواب دیدم، توی ماشین خودم همدیگر رو می‌بوسیدیم و اون شور و حرارت نشان می‌داد. در طول رابطه ما هرگز چنین اتفاقی نیافتاد و رابطه کاملا کنترل شده بود.
مفهوم این خوابها چیه؟

تفسیر:

مشکلی که در شما وجود دارد، به رفتار شرطی‌تان باز می‌گردد. در واقع، شما شخصیتی سازشکار و انفعالی دارید. به زبان عامیانه می‌توان به شما گفت بچه خوب داستان- آدم سربه راهی که رفتار تهاجمی و یا پرخاشگرانه ندارد.

معشوق یا محبوب نماد هدف و چیزی است که فرد می‌خواهد به دست آورد. در این حالت، طبیعی است که خود فرد باید به تکاپو بیافتد؛ اما در رویاهای شما این طور به نظر می‌رسد که محبوب عطش و نیازش را پیش می‌برد. این به آن معناست که در شما سرسپاری و رفتار انفعالی به جای فعال بودن وجود دارد.

دوست خوبم، در این دنیا برای رسیدن به اهداف باید جنگید و حتی جلوی دیگران ایستاد. متاسفانه حق دادنی نیست، گرفتنی است. اگر می‌خواهید در زندگی به توفیق دست یابید، بیاموزید برای اهدافتان تمام قد بایستید و جانانه بجنگید.

پیام خواب می‌تواند به آن دختر هم مربوط باشد، شاید شما آن گونه که باید صلابت یک مرد را برای رسیدن به اون نشان نداده‌اید. نمی‌دانم؛ اما خواب فارغ از این موضوع به شما می‌گوید تا روحیه مبارزه‌طلبی و تلاش فعلانه را در خود بازیابید. هدف می‌تواند هر چیزی باشد، از موفقیت شغلی گرفته تا مطرح شدن در جمع خانواده. برای پیروزی باید مبارزه کرد.