مونا:

چند شب پیش تقریبا ساعت ۲ خواب دیدم که استغفرالله با پدرم رابطه جنسی داشتم. اینقدر در خواب پریشان بودم که به یکباره از خواب پریدم. لطفا بگویید تعبیرش چیست؟
درضمن همان شب باز در خواب دیدم یک اتومبیل پژو پارس که واسه عمویم بود به امانت پیشم بود و با آن به محل کار رفتم؛ ولی به ناچار کلیدش را به آبدارچی دادم تا جابجا کند، ولی او آن را دزدید و رفت که رفت. هرچه گشتم پیدایش نکردم، کلی گریه زاری کردم، ولی بی نتیجه.

تفسیر:

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. عاقبت اندیش باشید و اجازه ندهید شرایطی به شما تحمیل شود که منجر به ناراحتی و استرستان گردد.

پدر کسی است که ما در برابر او معذوریت داریم؛ اما این معذوریت باید باعث شود اجازه دهیم، اسباب ناراحتی‌ما را فراهم کنند و برای منافع خودشان به ما صدمه بزند. آبدارچی هم آدمی است که به ما سرویس می‌دهد و چایی می‌آورد تا آرامش خاطر پیدا کنیم و به کارهایمان بپردازیم. او نیز چون پدر خدمتگزار ماست. آیا به دلیل خدماتی که ارائه می‌دهند، صحیح است اجازه سوء استفاده به آن‌ها بدهیم؟

دوست خوبم، آرامش شما اگر از دست می‌رود، اگر مورد اجحاف قرار می‌گیرد، تا حدودی هم مقصر خودتان هستید؛ زیرا معذوریت اخلاقی به دیگران اجازه می‌دهید، به حریم شما نفوذ کرده و در لوای دیوار کوتاه شما، منافع خود را برداشت کنند. محکم باشید، چرا رودربایستی؟ نه گفتن را بیاموزید و قاطعانه سد بلندی در جاهایی می‌زنید که می‌دانید کسی نباید از آن‌ها عبور کند. زمانی که باید نه بگوییم و نمی‌گوییم، این را هیچ صاحب خردی پای خوب بودن ما نمی‌گذارد. چنین آدمی سزاوار بلاهایی است که سرش می‌آید. نشان دهید حواستان هست و به دیگران اجازه نخواهید داد سرشان را پایین بیاندازند و هرکار دلشان خواست بکنند.