مینی-بوسریحانه:

من چندین بار طی یکسا ل گذشته هر دفعه خواب میبینم که دارم مینی بوس رانندگی میکنم بعضی اوقات توش آدم هست و اونا رو به ایستگاه میرسونم‌بعضی اوقات تنها یا با یه دوست هستم و یه جایی پارک میکنم ، بعضی اوقات با ترس و لرز رانندگی میکنم و حس میکنم بلد نیستم ، چند بارم خواب دیدم ماشین سنگین مثل خاور رو دارم جایی پارک میکنم.

تفسیر:

تصمیمات و اقدامات شما می تواند بر زندگی خودتان و دیگران تاثیرات عمیقی بگذارد. پس در هنگام تصمیم گیری و اقدام متوجه اهمیت کارتان باشید.
زمانی که با مینی بوس جمعی را به ایستگاه می رسانید، در حقیقت مسئولیت انجام کاری را متقبل شده اید که بر زندگی دیگران موثر است. آیا شما حاضرید با رفتار غیر مسئولانه برایشان مشکل آفرین باشید؟ فرض کنید، پست مدیریتی در بخشی از سازمان متبوعتان را داشته باشید، یا کار ارباب رجوع را رتق و فتق می کنید و طبیعی است برخورد سهل انگارانه شما می تواند عواقب بدی برای غیر داشته باشد و مشکلاتی برایشان ایجاد کند.
پس، اهمیت وظایفی که به عهده دارید درک کنید، اعتماد به نفس داشته باشید و نشان دهید دیگران می توانند با آرامش خاطر امورشان را به شما واگذار کنند.