زندگی-در-خاطراتکاملیا:

خواب دیدم تو یه باغ خیلی خوشگل هستم که قبرهایی مثل پله از جنس سنگ قرمز داشت. تو قبرهای پلکانی دنبال قبر همسرم بودم! روشون نوشته نبود من سنگ قرمز قبرها که مثل پله بود بالا پایین می کردم…  یه خانوم پیری اومد گفت اینا قبر اون جووناست… بعدش من زدم زیر گریه. تعبیر خواب من چیه؟

تعبیر خواب:

دوست خوبم، دلبستگی هایتان را کنترل کنید. خداوند ما را به این جهان فرستاده تا از فرصت زندگی استفاده کرده و خودمان را نشان دهیم. لیوانی که افتاده و شکست دیگر جای غصه خوردن ندارد. زمانتان را در هیچ متوقف نکنید، بلکه آن را صرف عمل به وظایفی نمایید که در قبال جسم و روح خودتان، نزدیکان و جامعه دارید.

تعبیر خواب راه پله مسیر تعالی و عروج را نشان می دهد، اما عروج به کدام سو؟ رنگ قرمز محرک و شورآفرین است و قبر نماد فقدانی قطعی است. شما زندگی تان را صرف خاطرات و دلسپاری در مسیرهایی کرده اید که مسدود شده اند. گریه نیز نماد درماندگی است.

دوست خوبم، چون احساس می کنم مایه مذهبی دارید، بگذارید نکته ای را بگویم. آیه ای در قرآن است مبنی بر این که اگر مصیبتی بر شما وارد شد یا اقبالی بلند یافتید، از جای خود خارج نشوید. هر اتفاقی که افتاده پیش از خلقت ثبت شده است. میدانید این یعنی چه؟ پذیرش تقدیر. درک این معنا که باید کاستی ها را پذیرفت و دل سپرد به زندگی که همچنان جاری است و ما در قبال آن موظفیم. پس زنده باشید و قدر لحظه های زنده بودنتان را بدانید!

تعبیر نماد (معنای دقیق):